С 18% повече са приходите от нощувки в хотелите и местата за настаняване на туристи в област Стара Загора през февруари тази година, в сравнение със същия период на 2015 година, сочи статистиката. Размерът на приходите е т 998 815 лв., като увеличение на приходите е регистрирано както от чужди граждани - с 15.7%, така и от български - с 18.6%.


сн. архив

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари в областта, е 22 258, или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 15.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През месец февруари в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 888, а на леглата - 3 472. В сравнение с февруари 2015 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 11.9%, а на леглата в тях -с 8.2%.

През февруари в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди са реализирани 79.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 46.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 21.0 и 53.4%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора са 8 786, или с 1.0% по-малко в сравнение със същия месец на 2015 година. От всички пренощували лица 87.5% са българи, като по-голямата част от тях (61.7%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 100 като 86.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари е 23.4% като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (24.7%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (22.2%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 4.7 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 5.8 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди - с 3.0 процентни пункта.