Повече от половината учени и инженери у нас са жени

В Европейския съюз средното ниво е 41 на сто

52% от учените и инженерите в България са жени. Това нарежда нашата страна на второ място по този показател сред страните членки в Европейския съюз. На първо място е Литва - 57%, следват България и Латвия - 52% и Дания -51%. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Според тях, през 2018 година в Европейския съюз (ЕС) е имало почти 15 милиона учени и инженери като 59% от тях са мъже, а 41% жени. Държавите, в които по-малко от една трета от учените и инженерите са дами, са Финландия където представляват 29% от общия брой на тези специалисти, Унгария -30%, Люксембург - 31%, и Германия - 33%.

Мъжете са най-силно представени в сектора на производството. 79% от учените и инженерите там са мъже, докато в сектора на услугите половете са по-балансирано представени. Данните показват, че в тези сфери мъжете са 54%, а на жените – 46 на сто.