Подпомагат младите семейства с новородени в община Казанлък

54 родители на новородени в община Казанлък са получили одобрение за предоставяне на ваучери на стойност 500 лв. еднократна финансова помощ. Целта е да бъдат подпомогнати младите семейства, които с тези средства могат да закупят памперси и детски храни за своите наследници.

Идеята е на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, която е регламентирана в Наредба № 17 от 13 април 2020 г..
Предприетата социална мярка цели поощряване на раждаемостта и задържане на младите хора с образование в общината, както и привличане на още такива.

Родителите на всяко новородено до края на годината имат възможност да кандидатстват за получаването на ваучери при определени условия, публикувани в сайта на общината. Част от изискванията са родителите да бъдат с минимум средно образование, да нямат задължения към общината и да бъдат с непрекъснати здравни осигуровки за последните 4 години.

От началото на настоящата година Комисията, разглеждаща тези заявления има проведени три заседания. Постъпилите заявления-декларации са общо 69, от които са одобрени 54. Родителите на 28 новородени момчета и 26 момичета ще имат възможността да се възползват от новата социална мярка на община Казанлък.