Под 3% са очакваните чужди инвестиции в БВП за 2019 година

Преките чуждестранни инвестиции у нас на годишна база ще са под 3% от Брутния вътрешен продукт/БВП/.
Прогнозата направи за zakazanlak.bg икономическият анализатор от мобилния сайт за икономика Ikonomika.mobi Румен Гълъбинов.
Прогнозата му се основава на факта, че и през последното тримесечие на годината е налице спад на чуждестранните инвестиции в България, които като общ размер в края на тази година няма да превишат €1,5 млрд.
За ускорен ръст на икономиката е нужно делът на чуждите инвестиции в БВП да е поне 10-15%, уточнява експертът.


Гълъбинов допълни, че независимо от малкото чужди инвестиции, ниските лихви унас създават възможност за ръст на вътрешните инвестиции. Но такъв и там няма.
Ръст има обаче при депозитите у нас, което показвало, че ликвидността на банките е добра, дори и при тези ниски нива на лихвите, което също е белег за общо ниска инвестиционна активност.
Като една от причините за това се посочва липсата на работна ръка у нас.


Експерът прогнозира, че е възможно в близко време бизнесът да концетрира повече средства в увеличение на заплатите и преквалификация на наличната работна ръка, за да запази сегашните нива на производство.