Отворен за движение на МПС е участъкът след кръстовището на бул.„Княз Александър Батенберг“ и бул.„Никола Петков“ (ЛИДЛ) до кръстовището на бул. „Никола Петков“ и ул.„Козлодуй“ (СБА) в посока север-юг. Западното платно е преасфалтирано с първи пласт.

Преди зимата се полага само първия пласт, а напролет - вторият завършващ, уточняват от пресцентъра на Община Казанлък. При подходящи климатични условия предстоят следните дейности: подмяна на тротоарни настилки и бордюри на източното платно, корекция на нивото на шахтите и подмяна на капаците и полагане на износващ пласт с полимермодифициран асфалтобетон.

Реконструкцията на уличната настилка, прилежащите тротоарни площи и изграждане на велосипедна алея по бул. „Никола Петков“, в участъка от бул. „Алeксандър Батенберг“ до ул. "Козлодуй" по плана на гр. Казанлък, която започна през октомври, продължава. Участъците, по които е предвиден ремонт на пътното платно и прилежащите тротоари са:
Западно трасе от кръстовището на бул.„Никола Петков“ с бул.„Александър Батенберг“ до началото на велоалея за с. Овощник; Източно трасе от пресечната точка на бул.„Никола Петков“ с жп прелез до началото на велоалея за с. Овощник; Изграждане на нова двупосочна велоалея (ширина 2.5 м) и подмяна на прилежащите тротоари по цялото трасе, с изключение на местата с вече подменена настилка.