От днес влиза в обращение новата 20-левка

Българската народна банка пусна в обращение банкнота от новата серия, която е с номинална стойност 20 лева, емисия 2020 година. Банкнотата е в обращение от 20 март 2020 г. като законно платежно средство. Банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисии 1999 г., 2007 г., и възпоменателната банкнота, емисия 2005 г., продължават да бъдат в обращение заедно с новите банкноти с номинална стойност 20 лева от 2020 година.

Запазва се общия дизайн на новата 20-левка, като промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи.

Има допълнителен знак за незрящи граждани, холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на орел и лъв; цветен холограмен портрет на Стефан Стамболов; стилизирано изображение на орден „За храброст“; изображения на „изправен коронован лъв“ с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „20“.

Осигурителна нишка, вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 20“ и с динамичен ефект „ветрило“, променяща цвета си от зелено към синьо. Воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина и представлява изображение на Стефан Стамболов.