От 22 до 252 лева са сметките ни за ток
Повече от половината клиенти на EVN България са потребили до 300 киловатчаса електроенергия през декември 2017 г., сочи информация от дружеството

Повече от половината клиенти на EVN България са потребили до 300 киловатчаса електроенергия през декември 2017 г., сочат данните на дружеството за потреблението в Югоизточна България.

Средната стойност на фактурите за всички битови клиенти на EVN България за декември 2017 г. е 61,49 лв. с ДДС, което е 4,63% по-ниска стойност спрямо средната фактура за декември 2016 г., когато е била 64,47 лв. с ДДС. Тази разлика следва по-ниското средно потребление, което през декември 2017 г. е 325 kWh, или със 7,7% по-малко спрямо средното потребление от декември 2016 г. от 352 kWh.

Консумация на електроенергия до 300 kWh имат 57,5% от клиентите. Средната стойност на фактурата за декември 2017 г. при тези клиенти е 22,89 лв. Потребление от 301 до 1000 kWh имат 38,8% от клиентите. Тези ще платят средно 100,56 лв. Едва 3,7% от клиентите имат потребление над 1000 киловатчаса, като средната фактура за декември 2017 г. при тях е 251,84 лв.

Посочените средни стойности на потребление и фактури не се отнасят към конкретен случай, тъй като консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.

Определящо за консумацията е начинът на отопление на клиентите. В планинските райони, където традиционно се ползват дърва за отопление, потреблението и фактурите са по-ниски сравнено с други области, в които най-честият начин за отопление е чрез електроенергия.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството, който е 0700 1 7777.