Още 33 арсеналски кадри ще започнат академичното си образование в Техническия колеж в Казанлък през новата учебна година, след като днес, 30 август, бяха обявени резултатите от първото класиране. Общо 58 са класиралите се кандидат-студенти от града, над половината от които са от „Арсенал“ АД. За следващото класиране приемът ще бъде по документи на кандидати, завършили средното си образование след 2008 година, когато матурите станаха задължителни.

Сред най-добре представилите се на първо класиране кандидати са випускниците на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, които приминаха дуално обучение в структурите на „Арсенал“АД. Това са Стела Станчева, Христо Юруков и Тихомир Робов.

От всички 58 бъдещи първокурсници на първо място по успех се е класирала Стела Станчева, която проведе практическото си обучение по систимата на дуалното образование в отдел „КАПП“ на „Арсенал“. Второто място по успех държи също арсеналски кадър - Пламена Кефалова от Завод 0/170.

Любопитен е фактът, че има две двойки майка и син, които един до друг ще заемат студентските банки тази есен. Това са Тотка Цветкова от Завод 0/170 и синът й Александър Цветков от Завод 1/250 на „Арсенал“. Другите двама, които ще се подкрепят, но и състезават в усвояването на науките, са Тихомир Робов и неговата майка Румяна Йотова.

Успешно преминалите приемния изпит и класирали се кандидат-студенти ще бъдат третия випуск по специалността „Технология на машиностроенето“ на Технически колеж-Казанлък. Учебното заведение е в структурата на Технически университет – София, и след завършването му колежаните получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”.

С новия прием редовните студенти от „Арсенал“ АД стават общо 136. От тях 92 се обучават в Техническия колеж в Казанлък, като през новата учебна година ще има студенти в I, II и III курс. 44 са арсеналските студенти III курс по специалността „Машиностроене и уредостроене” в Технически университет - София, филиал Пловдив.