Огромен мравуняк на територията на "Арсенал" се превърна в атракция за работещите в дружеството. "Къщата" на мравките, намираща се в градинката недалеч от северния портал на завода, привлича вниманието на арсеналци, които намират време в минутите за почивка да отидат специално до мястото и да го разгледат. Работливите насекоми са я изградили от сухи иглички и пръст точно под едно иглолистно дърво с едри зелени шишарки. Само за секунди наблюдение върху мравуняка се вижда динамичния живот, който водят неговите обитатели. За еколозите остава задачата да разпознаят вида на мравките. А те са хиляди - описани са над 12 500 от оценяваните на близо 22 000 вида мравки, включително 163 вида от тях са в България. Разпространени са по целия свят с изключение на Антарктида и някои отдалечени острови, като образуват 15-25% от биомасата на всички сухоземни животни.

Мравките еволюират преди около 140 милиона години и се диверсифицират след разпространението на цъфтящите растения. В днешно време те са едно еволюционно процъфтяващо семейство насекоми от гледна точка на етологията, екологията и физиологията. Техните семейства представляват сложни социални групи с разделение на труда в нея и система на комуникация, позволяваща индивидите да координират своите действия при изпълнението на задачи, които не са по силата на един. Освен това много видове мравки поддържат сложни симбионтни взаимоотношения с други насекоми и растения. Мравките образуват колонии с размери, вариращи от няколко десетки хищни индивида, обитаващи малки естествени кухини, до сложно организирани общества, заемащи обширна територия и съставени от милиони индивиди. Колониите са определяни като суперорганизми, тъй като мравките привидно действат като обединено цяло, работейки колективно за нуждите на колонията. Социалният им живот е особено сложен и свързан с различни форми на комуникация – най-често химическа – чрез феромони. Сложното поведение се основава на система от инстинкти.