Отчет за изпълнението на Бюджет '2020 година на Община Казанлък бе направен на 19 август. „Неочакваните предизвикателства изискваха адекватни решения и реакция за опазване на човешкото здраве“, подчертаха общинските специалисти, представяйки отчета на разходваните средства, съобщават от пресцентъра. 2020 година наложи пренасочване на редица средства за провеждане на социални политики както на младите семейства, така и в полза на отделния човек. В резултат на положените усилия бе отчетено осигуряването на 3 респираторни апарата за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – един със средства от бюджета на Общината и два – от дарителската сметка, 5 апарата за дистанционно проследяване на пациенти „Чек Поинт-Кардио”, извънредно финансово подпомагане на персонала в Инфекциозното отделение с по 1 000 лв., осигурени от Общината за работата им с пациенти с Сovid-19, еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за самотноживеещи и нуждаещи се възрастни хора, облекчения за бизнеса с освобождаване от наемни вноски, такси за тротоарно право и битови отпадъци, патенти на наематели на общински обекти, удължен срок за 5% отстъпка за данъци и др.

Капиталовата програма през изминалата година в основната си част бе реализирана със средства от външно финансиране. Това е позволило осигуряването на модерен екологичен транспорт с нови електробуси, ремонт на надлез „Катекс“, ремонт на старото училище в село Розово за превръщането му в Академия за млади таланти, изграждане и асфалтиране на две големи улици в ж.к.“Изток“ – „Олимпиада“ и „Толиати“, начало на втори етап на работа по изграждане на ВиК-инфраструктура в град Крън, рекултивация на депото в село Черганово и др. След цялостния ремонт на училищните сгради в Казанлък в предишните години, през 2020 година акцентът е бил върху ремонта на училищните дворове и дворни пространства в детски заведения.

Общият размер на реализираните средства е 66 021 958 лв. От отчета на бюджета става ясно, че въпреки пандемичната 2020 година средствата, с които оперира Общината, бележат ръст през последните пет години, информират от Община Казанлък. Основната причина е в постоянното увеличение на отпусканите държавни средства. За изминалата година те представляват 60 на сто от всички приходи. Тази тенденция се запазва и в разходната част на бюджета. По функции най-голям е делът на разходваните средства за образование – над 29 млн. лв., следват разходваните над 15 млн. лв. за жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и опазване на околната среда.