Общината разширява патронажната си грижа по домовете Социалната услуга, която до сега Община Казанлък предоставяше на горещия си телефон 0 700 400 56 за доставка на храна и лекарства на възрастни и самотноживеещи хора ще продължи до края на каледнарната 2020 г. и ще обхване много повече нуждаещи се по населените места в общината. Това става възможно с полученото одобрение и финансиране за разширяване обхвата на проекта за патронажна грижа по процедурата, касаеща възрастни хора и хора с увреждания. В рамките на тази процедура Община Казанлък предоставя услуги по домовете на 245 потребителя - възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина и за които има необходимост от предоставянето на подобни почасови услуги

Общият размер на осигуреното финансиране е 392 411,60 лв., което ще даде възможност за качествена грижа към застрашените в най-голяма степен жители на община Казанлък, в условията на наложената социална изолация заради COVID-19.