Общината готова с асфалтирането и маркировката на общинските пътища

Община Казанлък приключва с полагането на пътна маркировка по четвъртокласната пътна мрежа след преасфалтиране на нарушени пътни участъци между населените места. Към селищата от северната дъга надлъжната хоризонтална маркировка вече е положена. На финала е работата по пътищата на селата от южната дъга.

В началото на месец октомври приключи преасфалтирането на участъци с нарушена пътна настилка от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Казанлък. Положеният асфалт е приблизително 10 400 кв. м. За целта по Капиталовата програма на Общината бяха заделени средства в размер на 300 000 лв.

Във връзка с полагането на пътната маркировка бяха изработени проекти за организация на движението на пътища, където такава липсва, а именно: Черганово – Овощник, Ръжена – Кънчево – Розово – Бузовград – Горно Черковище и Казанлък – Розово. Проектите са възложени за изпълнение.