Общината да плаща на гражданите за облагородяване на зелени площи
Общината в Казанлък да плаща на гражданите за облагородяването на зелени площи и междублокови пространства.
Тази идея, която е на път да се реализира в община Варна от няколко дни се обсъжда интензивно сред групи казанлъчани.
Според тях идеята е повече от добра и ще реши в голяма степен проблема с поддръжката на площите около жилищните кооперации, опазването на създадените такива,, както и въпроса с огромните суми за озеленяване и вечните претенции за почистването в жилищните райони.

В резюме варненската идея, за която тамошният Общински съвет там ще приеме на следващата си сесия специална наредба изглежда така:
Хората от всеки жилищен блок могат да кандидатстват с малки проекти за озеленяване и благоустрояване на междублоковото си пространство, които общината в града ще финансира с до 5000 лева.
Единственото изискване за отпускане на средствата е кандидатите да са провели Общо събрание на етажната собственост, на което да е присъствал и представител от съответното районно кметство.

За Казанлък това би могло да е общински съветник или представител от местната Община.

Според казанлъчани, тази идея би създала и в Казанлък десетки кокетни места, за които гражданите сами ще се грижат и опазват, а не да рушат безотговорно.
По казанлъшки обаче идеята на варненци се надгражда и така:
За онези жилищни кооперации или райони, в които не се прилагат такива проекти и гражданите са по- пасивни и не пазят, а се налага общината да се погрижи за облагородяването им, местните данъци в частта си за почистване да са по- високи.

Така, според гражданите ще се постигне ефекта на максималната справедливост: или се държиш като гражданин със съответните задължения и грижи по околното пространство, или просто плащаш повече, при положение, че се налага някой друг да упражнява и прилага тази грижа.
На ход са гражданите на общината и тези, от които зависи разработката на тези две идеи.
Ако и те са убедени в тяхната целесъобразност и „прихващане“ на казанлъшка почва.