Общината асфалтира пътища между селата за 200 хил. лева

Ще бъдат преасфалтирани близо 9000 кв. м пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък на обща стойност 200 000 лева

Решението за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък на стойност 200 000 лв. с ДДС бе взето на 30 септември 2021 г. единодушно на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък, което се проведе онлайн. Прогнозната количествено-стойностна сметка обхваща ремонт на 8880,00 кв.м пътища между населените места на територията на община Казанлък. Тя е изготвена от комисия, назначена със Заповед на кмета на община Казанлък, след извършване на оглед, отбелязване и мерене на място.

След одобрението на общинските съветници, в зависимост от метеорологичните условия, започва преасфалтиране на следните участъци по пътища:

- Път Казанлък - Розово от разклона към летище, 1332,00 кв.м. на стойност 30 000,00 лв. с ДДС;

- Път Ръжена – Кънчево - Розово-Бузовград - Горно Черковище, 4440,00 кв.м. на стойност 100 000 лв. с ДДС;

- Път ІІ-56 - Шейново - Крън - Енина - Горно Изворово, 1776,00 кв.м. на стойност 40 000,00 лв. с ДДС;

- Път ІІ-56 – Ясеново, 1 332,00 кв.м. на стойност 30 000,00 лв. с ДДС.

Ремонтните дейности по четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък трябва да приключат до края на календарната 2021 година.