Новият паркинг до "Арсенал"- готов до месец
Новият паркинг, който изгражда „Арсенал“ до митницата срещу Центлания портал, трябва да бъде готов до края на месец юни, съобщи инж. Цветан Шиков, ръководител Направление „Проектиране, инвестиции и строителство” в „Арсенал” АД, който представи инвестиционната строителна програма на фирмата за 2017-та година пред вестника, който чете Казанлък „Трибуна Арсенал“.

Още до края на месец май ще приключи и ремонтът на столовата база на територията на мъглижкия Завод 4. Паркингът, който трябва да посрещне нарасналата нужда от паркиране в района на фирмата при разрастването на дейността на казанлъшката оръжейница напоследък, ще има места за още 420 коли на арсеналци. Ще се преасфалтира и площта, свързана с митническия терминал на „Арсенал“, така че районът там ще се благоустрои наново.
Пускът на двата обекта – паркингът и столовата, е само малка част от голяма строителна програма, одобрена за изпълнение от изпълнителния директор Николай Ибушев за тази календарна година. Програмата е съставена по заводи по предложения на техните директори и е свързана с най-неотложните нужди на производството и с подобряване на битовите условия на труда на арсеналци, по които се работи целево в последните няколко години. Планирането в тази посока е стриктно и строго обвързано с определен бюджет, който се съставя на база предложенията.

Както е известно на работещите на площадката на Завод 4 в Мъглиж, столовата там се ремонтира изцяло и основно. Извършено е и саниране на сградата по подобие на базата в Централния стол на „Арсенал“ на територията на дружеството в Казанлък. В отделните цехове на Завод 4 също се подобряват битовите условия, информира инж. Шиков. Това е част от приоритетите в тази насока, залегнали като фирмена социална политика от 2014-та година насам, които се изпълняват последователно и от терените на заводите 3 и 4 вече преминават за реализация и в заводите 1 и 2. За пръв път от половин век насам, откакто е монтиран, ще бъде пуснат асансьорът в административната сграда на Завод 4, който не работи от края на 60-те години на миналия век, на практика, почти не е бил в действие.

На територията на Мъглижкия завод се извършват и строителни дейности, пряко свързани с производството. Завършва се нов пресов участък с разгъната застроена площ от 3200 кв. м. Предвиден е и основен ремонт на Термичното и Барабанното отделия в цех 110 на завода, довършва се и основният ремонт на обект К-43. Ще се ремонтира основно и електроинсталацията, както и инсталациите за отопление и вентилация, обект К-15/16. Химическата лаборатория на Завод 4 също ще се ремонтира.

Предстои пускът на „Стрелата“

Участъкът, известен на арсеналци като „Стрелата“, предстои да бъде пуснат в експлоатация през тази година. Инж. Шиков обясни, че се прави свързване на площадките между заводите 1 и 5, обединяване на сградата на Завод 5 с цех 160 на Завод 1, което ще става в рамките на усвояването на този участък, по който се работи интензивно. Усвояването на свободния терен между „Стрелата“ и цех 160 на Завод 1 предвижда ново строителство за нуждите на двата завода. Работата там е свързана и с мащабното инвестиране в оборудване, което ръководството извършва за Завод 5.

Ще трябва да се ремонтира основно сградата на „Стара маслена“ в Завод 1, за нуждите на цех 240, обясни още ръководителят на Направление „Проектиране, инвестиции и строителство” в „Арсенал”. Там се предвижда пристройка на нова битова сграда. Завод 1 е записан в Инвестиционната строителна програма и с пуска на ново лаково помещение, както и с разширението на Участък „Пясъкоструйна“.
Ще се ремонтира и в заводите 2 и 3
Участъкът за прахово боядисване на Завод 2 ще се ремонтира основно. Внася се нова линия за прахово боядисване в цех 140. В 150-ти цех на завода се пуска участък за ново производство на гранати с СS-вещество.
В Завод 3 се разширява Обект 67 на 120-ти цех. Ще се прави и сграда за пневмотранспорт на целулоза на нова площадка, като начало на производствения цикъл на Завод 3. Мащабните строителни дейности в Завод 3 са свързани с изграждането на една съвсем нова сграда и преустройство на друга, за нуждите на монтажа на ново изделие там. Предвиден е цялостен ремонт на сграда за производството на горивото на новото изделие. Дейностите на територията на този завод са обвързани с ЛЛБ-6а, ЛЛБ-6, ЛЛБ-9, ЛЛБ-10, ЛЛБ-12, ЛЛБ-13, обект 37.
Огромната строителна инвестиционна програма ангажира за дейностите по нея външни фирми-изпълнителки на обектите, както и собствения фирмен строителен цех, който обаче сам не може да се справи с цялото строителство поради големия обем на работа и специфичните дейности, стана ясно още от коментара на инж. Цветан Шиков по повдигнатата от „Трибуна Арсенал“ актуална за сезона тема.


Автор: Диана Рамналиева

Статията е от новия 158 брой на в. "Трибуна Арсенал"