Нови възможности за работа в "Арсенал"

Най- голямото предприятие в сектор "Промишленост" в България и най- динамично развиващата се фирма в отрасъл ВПК, търси да назначи за своите производствени нужни следните специалисти:

Конструктор щанци- 2- ма специалисти и с висше или средно техническо образование

Гравьори на метал- също 2-ма, със средно техническо образование.

За наети на работа специалисти от община Стара Загора, фирмата предоставя безплатен транспорт до работното място, съобразен с работните смени и месечен бонус за отдалеченост, в размер на 150 лева.

Повече информация за обявените свободни работни места, може да бъде получена в отдел

„Личен състав“ на фирмата, на телефон: 0431/ 631 33- Пенко Тотев или на телефони:

0431/ 5 77 47 или

0882 34 17 47

Документи и формуляри за кандидатстване за свободните позиции могат да бъдат изтеглени от сайта на "Арсенал" АД

http://arsenal-bg.com/new/index.php/145-jobs/252-2015-08-09-19-02-11

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com

Документи за кандидатстване могат да се получат и в Приемната на „Арсенал“ АД,

на адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4


Освен тези специалисти, за нуждите на заводите 1, 2, 4 и 5 "Арсенал“ АД –Казанлък търси да назначи и:


1. Машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ
2. Машинен оператор производство експлозивни вещества- МОПЕВ
3. Настройчици на металорежещи машини- мъже
4. Стругари
5. Оператори на преса за метал- жени
6. Шлайфисти, кръгъл и плосък шлайф-
7. Ел. монтьори
8. Фрезисти
9. Стрелец- изпитател
10. Машинни оператори производство пластмасови изделия- МОППИ
11. Гравьори на метал със средно техническо
Търсят се и следните специалисти с висше образование:
Инженер- конструктори
Технолози
Инженер КИП и А-контролно измервателни прибори и апаратура
Инженери химически процеси

За обявените свободни позиции за всички видове работнически специалности изискването е е кандидатите да имат завършено средно образование.
За специалистите с висше образование е желателно да имат поне 2 години трудов стаж.

„Арсенал“ АД е най- динамично развиващото се по отношение на работните заплати и персонал предпирятие в региона и най- голямото в сраната. Средната работна заплата във фирмата епо-висока от средната работна заплата в сектор „Промишленост“.
За последните 4 месеца трудовите възнаграждения на техническия персонал и пряко наетите в производството са увеличен над 30%. За миналата година ръстът на средната работна заплата в „Арсенал“ е 17,22% в сравнение с предходната 2014 година
Работещите в „Арсенал“ поулучават и допълнително ваучери за храна, в размер на 40 лева месечно.