Правителството в оставка одобри на свое заседание промени в Наредбата за специализиран закрила на деца на обществени места, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
С измененията се регламентира ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст след 22 ч., от страна на родител, попечител или лице, което полага грижи за детето, който не може да го придружи на обществени места. Удостоверяването ще се извършва чрез декларация по образец.
С промените в наредбата се предвижда изискване за собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите, на входните места, табло с информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец, както и да публикуват тази информация и на поддържаните интернет платформи. Предвижда се, че не следва в обектите да се допускат лица, придружаващи деца след 22 часа, без представянето на декларация.
Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места беше публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 1 декември 2023 година и продължи до 2 януари тази година.