Нова възможност  за електромобили

За шести път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Това става ясно от публикувано съобщение на сайта на институцията.

Набирането на проекти по схемата започна от 1-ви март и ще проъдлжи един месец.

За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места).
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.


Крайният срок на приемане на документи от кандидатсващи общини и организации е 01.04.2019 г.

От последната сесия на прием на документи за фонда, Община Казанлък е кандидатствала и поискала да се оборудва с изцяло нов електрически автомобил и надстройка за ловина е и поддръжка на паркове, зелени площи ипешеходни алеи.