Двуетажна сграда със застроена площ от 289 квадратни метра и проход, свързващ я със съществуващата сграда на МБАЛ „Д-р Христо Стамблски”, ще бъде изградена в Казанлък за филиала на Спешната медицинска помощ. За целта утре Общинският съвет в града на розите ще разгледа предложението на общинска администрация за учредяване в полза на Министерството на здравеопазването на безвъзмездно и безсрочно право на строеж на новата постройка. Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж е 63 827 лева.

Новият филиал на Спешната медицинска помощ в Казанлък ще е разположен от източната страна на общинската болница. Изграждането му е във връзка с реализацията на мащабен инвестиционен проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, бенефициент по който е Министерството на здравеопазването. Проектът е за обновяване и модернизация сградния фонд и оборудването в системата на Спешната медицинска помощ на територията на цяла България. В общините, където има филиали на спешната помощ и е необходимо ново строителство, се изисква учредяване на безвъзмездно право на строеж на новите сгради в полза на МЗ. По докладната записка на Община Казанлък нашият град попада точно в тази категория, което налага вземането на съответното решение от местния законодателен орган.