Според одобрения Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година, наесен ще се приемат петокласници в двете природо-математически гимназии в област Стара Загора – ПМГ „Никола Обрешков“ в Казанлък и ПМГ „Гео Милев“ в Стара Загора. Във всяко от двете училища ще се сформират по 2 паралелки за петокласници с по 26 деца.

На заседание на Областната комисия по заетост бе обсъден и приет Държавният план-прием в професионалните и профилирани гимназии, обединените и средни училища за учебната 2023/2024 година в област Стара Загора.

Заседанието бе под председателството на областния управител Иван Чолаков и на него присъстваха Янко Дуков, директор на Регионалната служба по заетост–Хасково, Милена Йолдова, началник на РУО-Стара Загора, представители на общините, на работодателски организации.

Очаква се през тази година седми клас в Старозагорска област да завършат 3104 ученици. През учебната 2023/2024 г. те ще се обучават в общо 108 паралелки, от които 73 професионални и 35 профилирани. За задочна форма на обучение в Старозагорска област ще има 3 паралелки, за вечерна е предвидена 1 профилирана паралелка. Класовете с професионално дуално обучение от следващата година ще бъдат 7, с 1 по-малко от тази.

От паралелките с професионално обучение най-много ще са тези по хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 10. Паралелките, в които ще се учат моторни превозни средства ще са 8, тези по приложна информатика – също 8.

За учебната 2023/2024 г. са постъпили четири предложения за четири нови професии и специалности от няколко училища. От ПГЕТ „Г. С. Раковски“ в Стара Загора, предложението е за нова специалност - „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“. СУ „Екзарх Антим I“ в Казанлък предлага специалността „Икономика и мениджмънт“. В СУ „Христо Смирненски“ в Гурково, от следващата година ще има специалност „Работник в заведение за хранене и развлечения“, а в Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, Стара Загора, новата специалност ще е „Модист, облекла по поръчка“. Тя ще се изучава задочно.