1 млн. 129 хиляди лева са събрани от Община Казанлък от глоби и санкции по 645 Наказателни постановления за различни нарушения на общински наредби,свързани с обществения ред и сигурност. Сумата е сбор от събраните средства за последните три години. От Общината уточняват, че събираемостта на санкциите е едва на 40%.

Най- много - 3 214 са съставените фишове за три годиин за нарушения на общинската наредба за паркирането, престоя и спирането в общината. най- малко - 21 са наказателните актове за свободно разхождане на домашни животни.
Това стана ясно по време на Националнана среща за сигурност и опазване на обществения ред, проведена в Казанлък.


Лицата, завадени на отчет в Полоцията за разпространение, държане и употреба на наркотици за последните три годиин в община Казанлък, по официални данни са 189. Регистрираните за просия са 47.
Като роми в община Казанлък са се самоопределили 3 734 лица, като 2073 от тях живят в кварталите „Кармен“ и „Казмера“.

Данните са от последното национално преброяване на населението през 2011 година. Общината в Казанлък не събира данни за етническа принадлежност.
Официалната статистика на Общината показва, че като „деца в риск“ за последната една учебна година са 155 деца, но едва за 4 от случаите директорите са докладвали за това на Кмета, бе съобщено на форума.
Фактът бе определен като „тревожен“.


По последни официални данни наобщинската адмиинстрация, жителите на община Казанлък по постоянен адрес са 82 818 човека, а по настоящ с близо 8 хиляди по- малко – 75 403 души.