На 29 май 2020 г. започва електронният прием на деца в подготвителни групи и ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2020 - 2021 година.

От 29 май до 8 юни, включително, родителите могат да подават заявления за първо класиране онлайн за подготвителни групи в училищата. Резултатите ще бъдат обявени на 11 юни, а записването на класираните деца ще бъде от 12 до 17 юни 2020 г., включително. Изключение правят дните 15 и 17 юни, тъй като, съгласно Заповед на МОН, те са определени за провеждане на национално външно оценяване в VII клас по български език и литература и по математика. Вместо тези дни, директорите ще създадат организация, при необходимост записването да стане на 13 и 14 юни.

Записването може да се осъществи и онлайн, като родителите предоставят необходимите документи сканирани на имейла на училището, в което децата са класирани. Имейлите може да намерите на специализираната страница за електронен прием в раздел „Училища“, както и на сайта на всяко училище.

За родителите, които няма да се справят с попълване на електронния формуляр, директорите на училищата ще съдействат за извършване на регистрация на място Същият подход ще бъде приложен и при записване на децата след обявяване на класиранията.

От 19 до 22 юни, включително, е срокът за кандидатстване за II класиране, на 25 юни ще бъдат обявени резултатите, а срокът за записване е от 26 до 29 юни, включително.

Срокът за кандидатстване за III класиране е от 1 до 4 юли, включително. Класирането ще бъде обявено на 6 юли, а записването ще бъде от 7 до 8 юли, включително.

Пълният график за прием в училищата може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък. И тази година предимство получават деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, за което кандидатстват, независимо от постоянния или настоящия им адрес. Те автоматично се разпределят в първа група.

Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането.

Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.