Местят управлението на Мини „Марица-изток“ в столицата С решение на съвета на директорите на „Българския енергиен холдинг“, взето на 19 януари, се премества седалището и адреса на управление на най-голямото въгледобивно дружество в страната - „Мини Марица-изток“ ЕАД. То вече ще се помещава на адреса на БЕХ в столицата, на ул. „Веслец“ 16.
До сега централата на компания беше в Раднево. Не са посочени мотиви за преместването.
Синдикатите в мините не разбират смисъла на това действие и обявиха, че не одобряват подобни неаргументирани административни мерки.
С решението на БЕХ е възложено на новия изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Тодор Тодоров да предприеме необходимите мерки за вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър, както и да завери новия устав на дружеството.