Работна среща по швейцарския модел на дуално обучение, съчетаващо теорията в училище с практиката в реална работна среда, известен като проект ДОМИНО, се проведе в Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов”. Механотехникумът в Казанлък беше пионер сред средните училища в България, заедно с техникума по хранително-вкусови технологии "Проф. Георги Павлов" в София, който се включи в проекта за въвеждане на съвременна форма на професионалното образование у нас. Вече трета година учебното заведение обучава своите ученици в специалностите „Машини и системи с цифрово-програмно управление” и „Мехатроника” по системата на дуалното обучение.


На работната среща, провела се на 28 май 2018 година в ПГ „Иван Хаджиенов“ с партньорите по проект ДОМИНО, присъстваха Васил Райдовски, директор на Българо-швейцарската търговска камара, и Николай Желязков, представител на камарата, Дочо Михайлов от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, представители на фирмите партньори на гимназията - инж. Владимир Чучумишев от „Арсенал“ АД, Марин Маринов – „М+С Хидравлик“ АД, Христина Дюлгерова – „Гуала Клоужърс Тулс“, Николай Спиров и Боян Каличков – UMT, Иван Кирилчев – „ Капрони“ АД, и Румяна Крачева - „Крес Д“.

Домакини и участници в срещата от Механотехникума бяха Мариана Демирева – директор на ПГ „Иван Хаджиенов“, Любомир Костадинов - заместник- директор по учебната дейност, и учители по професионална подготовка от направление „Машиностроене“.

На срещата се дискутираха въпроси, свързани с устойчивостта и развитието на проект ДОМИНО.

Обсъдиха се възможностите за продължаване на дуалното образование в ПГ „Иван Хаджиенов“ след приключване на пилотния проект. Коментира се предложението за създаване на Консултативен съвет към МОН за дуална форма на обучение. Предложи се и изграждане на Координационен комитет, като обединяващ орган за подпомагане дейността на фирмите партньори на местно ниво.

Директорът Мариана Демирева изказа благодарност към фирмите партньори за подкрепата им във всички инициативи на училището и за осигуряване на възможност за успешно провеждане практиката на учениците в техните структури. Присъстващите бяха запознати с предстоящия план-прием и се обсъдиха възможности за засилване интереса на кандидат-гимназистите към машинните специалности.

Представителите на фирмите заявиха, че ще продължават да съдействат на професионалната гимназия за практическо обучение на ученици от дуална форма със специалности „Машини и системи с ЦПУ“ и „Мехатроника“ в следващите години. Изказаха се предложения за промени в трудовото законодателство, улесняващи работата по подготовка на необходимите документи за започване на работа на учениците от единадесети клас в дуална форма.

Участващите в срещата изразиха задоволство от проведените разговори и очертаха перспектива за бъдещо сътрудничество. И след приключване на проект ДОМИНО ще се приемат ученици в дуална форма на обучение, а фирмите от машиностроителния бранш ще осигурят работни места.

За новата учебна година кандидат-гимназиалната кампания на практика е стартирала с провеждането на националното външно оценяване на учениците. ПГ „Иван Хаджиенов” приема ученици и в четирите си паралелки – „Компютърна техника”, „Строителство и архитектура”, „Машини и системи с ЦПУ” и най-новата специалност, чийто първи випуск завърши тази година – „Мехатроника”.