„Медиация на открито“ – в парк „Розариум“ на 21 юни На 21 юни Националната асоциация на медиаторите в партньорство с Община Казанлък организира събития на открито на тема: „Медиация на открито“.
Те ще се проведат от 9:30 до 16 часа в казанлъшкия парк Розариум, пред Музея на Розата и са насочени към всички граждани, които проявяват интерес към медиацията като алтернативен способ за разрешаване на различни спорове - училищни, междусъседски, семейни, свързани с етажна собственост и други конфликти в общността.
Те ще могат да получат информация и консултация от практикуващи медиатори относно същността на медиацията как да намерят медиатор и да участват в процедура по медиация за разрешаване на спора си.
Ще бъде проведена демонстрация на медиация /ролева игра/, която присъстващите ще могат да наблюдават пряко.
Ще бъдат прожектирани филми за медиацията.
Ще има щанд с информационни материали и рекламни шатри, в които ще се провеждат дейностите с участието на медиатори - доброволци.
На всички проявили интерес към разрешаване на съществуващи спорове, ще бъде дадена възможност, след предварително насрочване на дата и час, да проведат безплатна медиация от медиатор – доброволец от Националната асоциация на медиаторите.
Събитията целят да представят медиацията като достъпна и полезна услуга на гражданите, да повишат осведомеността им за нея и да стимулират децата и младите хора да изберат добрата комуникация, общуване без агресия и разрешаване на спорове по мирен и конструктивен начин. По този начин се работи директно за осъществяване на европейските публични политики на местно ниво, водещи към повишаване на качеството на живот във всички възможни аспекти.

ПРОГРАМА
на Събития на открито на тема: „Медиация на открито“
21 юни 2024 г.
------------------------------------------
Казанлък, Парк Розариум, пред Музея на Розата

9:30 – 10:00 ч.
• Откриване и представяне на участниците
10:00 – 1100 ч.
• Медиация на открито – ролева игра
• Среща на гражданите с медиатори
11:00 – 12:00 ч.
• Прожекция на филми за медиацията
• Срещи на граждани с медиатори
12:00 – 13:00 ч.
• Среща „Жива книга“ – медиаторът отговаря (публична дискусия)
13:00 – 14:00 ч.
• Прожекция на филми за медиацията
• Срещи на граждани с медиатори
15:00 – 16:00 ч.
• Представяне на медиацията пред общински служители
• Как медиацията помага в работния процес
16:00 – 16:15 ч.
• Закриване