Мама на 14, с внуче на 31

14 годишна е най- младата майка, родила здраво бебе през юли в казанлъшкото АГО на МБАЛ, показват данните на общинския отдел, натоварен с регистрацията на новородените. Невръстната майка е родена през 2003 година, а бабата на бебето през 1986 година.

Това не е новина, а тенденция през последното десетилетие в болничните отделения на страната. Парадоксалното е, че за подобни раждания държавата, в лицето на Агенцията за закрила на детето първо проверява, притиска и наказва лекари- гинеколози, вместо активно да се работи в ромските околности по превенцията на подобен тип ранни раждания.
През август в Районния съд в Казанлък има насрочено подобно дело срещу местен лекар, който информирал със закъснение социалните служби за бременността на 17 годишна ромка, явила се за регистрация в кабинета на лекаря, месец и половина преди раждането. В съда лекарят обжалва наложена глоба от 1 000 лева заради по-късното късното уведомяване на Отдела за закрила на детето за констатираната бременност на непълнолетната майка.


През юли в казанлъшката болница са регистрирани раждания и от 16 годишни майки. Общият брой на новородените само в местното АГО бебета от началото на годината до средата на юли е 339, при 335 през миналата година. В тази статистика не са включени минимум 100 бебета, родени в различни болници в Стара Загора от майки, живеещи в Казанлък и района.

250 лева е еднократната помощ, която държавата изплаща на всяка жена, родила здраво дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Държавната еднократната помощ при раждане на живо дете се изплаща обикновено за около 1 месец след подаване на молба – декларация. За второ дете п държавната помощ е в размер на 600 лева, за трето дете – в размер на 300 лв и за всяко следващо – в размер на 200 лева. За близнаци еднократната помощ при раждане е в размер на 1200 лева.

Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, като помоща може да бъде поискана в срок от 3 години след тази дата.