Липсват кадри, ще трябва да внасяме работна ръка

България ще трябва да внася работна ръка, защото в много професии липсват кадри. Прогнозата е на проф. Искра Белева от Института за икономически изследвания на БАН и е сред акцентите от новия, 138 брой на вестника, който чете Казанлък „ Трибуна Арсенал“. Новият му брой вече може да бъде прочетен онлайн тук:

http://www.zakazanlak.bg/archive/138.pdf

В същото време заплатите ни може да достигнат половината от европейските едва към 2030 година. Растат и паричните преводи от българските емигранти към страната. През миналата година в икономиката на България от чужбина са постъпили над 1 милиард лева. От БАН са представили годишен доклад за икономическото развитие на страната, като фокусът е поставен върху влиянието на емиграционните процеси. Един от оснвните итревожни изводи в доклада е, че страната губи население и вече е миграционно изтощена, обясняват учените.
Заради ниските доходи се увеличава отлива на работна ръка от нашата държава. „Дори и през 2030 година няма да можем да компенсираме фактора заплащане, с което да ограничим миграционните процеси“, е тезата на професор Искра Белева.

Според нея е „неизбежно е да се стигне до внос на кадри. Само компютърната ни индустрия изпитва недостиг от значителен брой работни места, които няма откъде да се вземат“. Освен сериозен дефицит на кадри в машиностроенето, какъвто има от години в Казанлъшко, Съюзът на автомобилната индустрия също изпитват остър дефицит от 20 000 работни места, е мнението на професорката. „ Това е един сектор, който е сравнително иновативен, защото се произвеждат неща, които са съвременни от гледна точка на технологиите. Тези сектори срещат лимитиращите ограничения на липсата на работна сила“, допълва Белева.
В новия борй на вестника ви предстои среща и с един интересен човек от Долината- чийто живот е преминал в плоскостта „Стрела“, малко кабели и жици. Това е дългогодишният ел. техник и бивш арсеналец, своеобразният EVN ветеран- Дончо Гюмюшев.
За професионалната и жизнена философия на Надя Маркова от Завод 4 Мъглиж разказва още изданието.
Духовната среща този път е с публициста Деян Енева, според който съвестта е Божието око вътре в нас. Срещите с времена и хората в 138 брой на „ Трибуна Арсенал“ са за светицата и ангелът на бездомните красавицата и първа дама Ева Перон.