Директорът на Завод 3
Инженер Георги Добрев:
Инженер Георги Добрев. Експерт. Професията, малките и по-големи въпроси за решаване в неговия служебен делник на ръководител уплътняват не просто редовете от графика на работния му бележник, а и действията, мисълта, часовете и минутите – разчетени точно. Но - спокойно и премерено - като изчислени последователни действия в поредица химични уравнения, които водят сигурно до крайния желан, точен резултат.
Когато професията ти по документ за висше е със специалност „Производство на барути и твърди ракетни горива“, друг начин няма. Когато управляваш процеси, в които с тази работа са ангажирани близо 800 души – още повече. При директора на Завод 3 в „Арсенал“ това са факти от биографията. Както е факт и че това сложно производство е в неговите ръце с цялата отговорност на всичките дейности по него - вече пълни 22 години. Наглед е странно, че тези 22 като директор не учудват никого. Рядко в днешно време който и да било се задържа толкова дълго време на някакъв ръководен пост. Но хората, които познават специалиста Георги Добрев с диплома от Санкт-Петербургския Технологичен университет, знаят защо е така. Той владее работата си отлично. На него може да се разчита. Защото е Експерт.

В „Арсенал“ експертите в работата си са хиляди. Спецификата на производството не допуска волни експерименти, които не са професионално изпипани. Но да събереш заедно в името не на производството, а на една обществена цел най-добрите от тях, че да привлечеш и себеподобни от други сфери на живота в Казанлък, за инж. Добрев преди 7 години изглеждало като „научна фантастика“. През 2008-ма той за пръв път участва в листата кандидати за общински съветници, сформирана по идея на изпълнителния директор на „Арсенал“ Николай Ибушев. Вече за трети път директорът на Завод 3 е едно от ярките имена в този списък. „7 години по-късно се оказа, че идеята не просто не е фантастика, а ние вече сме и свидетели как тя се осъществява“, казва Георги Добрев. „Всички сега знаем, видели сме с очите си каква работа върши в Общинския съвет на Казанлък групата, излъчена от Експертите“, категоричен е той.
Както и останалите хора в тази листа, Добрев не е спрял да следи дейността на нейните съветници по времето на двата изминали мандата в местния парламент. Квалифицираните мнения на групата, водена от Николай Ибушев, са в пряка полза и на общинските финанси, и на благоустройството на града, а тяхната подкрепа за социални и културни каузи вече е добре известна, е мнението на инж. Георги Добрев. Той счита, че тази линия на поведение не просто следва да се запази чрез присъствието на „Експерти за Казанлък“ в местния Общински съвет. Убеден е, че тя трябва да разширява своята „територия“, не заради друго, а защото наистина с повече експертност местното самоуправление със сигурност ще върви по-бързо и по-сигурно напред.
Този подход в управлението директорът на Завод 3 познава добре. В казанлъшката оръжейница такъв тип мениджмънт се прилага ежедневно. Резултатите са видими: само в ръководения от него Завод 3 за една година време работещите са нараснали повече от два пъти. От 250 души през 2014-та сега заетите под негово ръководство са приблизително 800 души. Растежът на производството в „Арсенал“ означава повече задачи, повече хора, ново оборудване, по-стегната организация. Добрев познава и следи тези процеси отблизо.

Стипендиантската програма на „Арсенал“ привлича младежи, които следват с подкрепата на фирмата в Пловдивския технически университет. При започването на работа на вече дипломиран бакалавър ръководството на фирмата поема разходите за придобиване на магистърска степен. Проблемът с кадрите в бизнеса тук се решава и с организиране на обучителни курсове, с търсене на специалисти от други населени места, с поетапно приемане на нови работници. Хора от заводите 3 и 4 в „Арсенал“ се обучават от преподаватели на Химико - технологичния университет – София. На територията на „Арсенал“ вече има изградена база за обучение. Курсовете са през работния ден в продължение на година. Завършилите среднисти получават свидетелства, а за преминалите през обучението висшисти новата квалификация се счита като допълнителна, над основната, специалност. Годишно от заводите, пряко ангажирани с производството на боеприпаси, курсовете завършват средно около 30 души. Още толкова хора от заводите 1 и 2 се обучават отделно от преподаватели на Пловдивския университет, където вече има оръжейни специалности. „Идеята е обученията да обхващат всички заводи на „Арсенал“, споделя полезната практика директорът на Завод 3. Той спазва правилото за постепенно назначаване на нови хора. Така неопитните в производството на барути и боеприпаси навлизат в спецификата на работата и едва тогава идват нови, които се наблюдават отблизо и се учат от майсторите тук, докато успеят да придобият умения, на които може да се разчита. „Процесите при нас са много сложни. Трябват около 5 години работа, за да може новият човек да се впише докрай в производствената среда“, споделя своя опит инж. Добрев. Той е убеден, че тези мерки за привличане на кадри дават ефект, който ще стане абсолютно видим след няколко години: „Кадри готови няма откъде да дойдат, ние трябва да полагаме усилия да си подготвим специалистите, които да поемат нещата в бъдеще“.

Проблемът с оборудването също се решава. Предстои ремонт. В този арсеналски завод, който отброява цели 83 години съществуване, има френска техника от основаването му през 1932-ра, немски машини от времето на Втората световна война и руски – от следващия период в развитието. Има и сериозна шведска техника. Основно технологиите също са руски, от времето на СССР. Но принос има и НИТИ - Казанлък от времето на най-силните му години. Част от стандартите на СИВ тогава дори са разработка именно на НИТИ.
„Дойде времето и при нас да започне ремонт“, удовлетворен е директорът. Той е наясно, че при идването на толкова много нови хора са наложителни подобрения на битовите условия на работниците. И това скоро ще се случи.
5 цеха плюс един ремонтно-механичен са в структурата на завода, управляван от инж. Георги Добрев. „Много интензивно работим напоследък за изпълнение на поръчките по договорите, които фирменото ръководство осигури. Усвояваме и нови производства. Като цяло в „Арсенал“ сега има много работа“, описва ръководителят на Завод 3 ситуацията в най-голямото казанлъшко предприятие. Предизвикателствата в тези напрегнати условия той знае как да посрещне. Познава „на пръсти“ всичко тук. Започнал е като технолог, после – началник цех, заместник-директор и вече 22 години – директор. Чувства се човек на мястото си. Нищо, че на времето, когато арсеналци го издирват у тях – в Чирпан, той доста се „опъвал“ на желанието на родителите си да приеме предложението за стипендия от казанлъшката оръжейница. Вече бил приет в МЕИ – София, там били и всичките му приятели. В крайна сметка Георги приема предложението на „Арсенал“. Днес е повече от сигурен: “За което никак не съжалявам“! Обучението в технологичния институт на брега на Нева е на изключително високо ниво. „Преподавателите изискваха от нас, българите, дори повече, отколкото от всички други, казваха, че трябва да се върнем у дома абсолютно подготвени за това, което ще работим“, споделя възпитаникът на университета в Санкт Петербург. Когато постъпва в „Арсенал“, Георги бързо разбира, че е наистина подготвен за онова, което се прави тук. Дори наученото в Русия изпреварва практиката у нас. Така той става много полезен за бъдещото развитие на Завод 3.

Смелата стъпка - да избереш непознатото, за Добрев се оказва успешна: придобива ценна професия, намира и съпругата си в Санкт Петербург. Там се ражда и първият син на Георги и Елена - Добри. Връщат се заедно в Казанлък. Идва на бял свят и вторият син – Анатоли. Елена вече е позната в града като отличен преподавател по английски. Децата в семейството следват техническите дарби на баща си и избират Техническия университет във Варна. Големият се устройва после в София, а малкият остава в морската столица. Нещата се подреждат. Покрай избора: “Арсенал“. Избор, който прави Георги Добрев абсолютен специалист в работата си. Човек, който говори с обич за необичайни за лаика неща: нитроглицерини - сферични барути – заряди... За него обаче това е професия. В която е перфектен. Експерт