Курсанти от IV курс на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия провеждат своя стаж по военната си специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в „Арсенал“ – Казанлък. Шестимата курсанти, в най-хубавата възраст 20+ години, в състав Денислав Новачев, Ивана Христова, Мартин Петров, Момчил Георгиев, Цветомир Иванов и Стефани Димитрова са от специалността „Авиационно въоръжение“ на военното училище. В продължение на една седмица те ще наблюдават процесите в различни структури на дружеството, за да проследят технологичните особености на специалното производство. „Ние имаме възможността да наблюдаваме и да се запознаем отблизо с процесите от постъпването на материала до готовото изделие, което изключително ни впечатли“, сподели Ивана, на която момчетата кавалерски повериха задачата да бъде говорител на групата. „Още от влизането през портала ни направи впечатление визията на предприятието, мащабите му, инфраструктурата, чистотата навсякъде, зелените площи, парковете, цеховете - това, което видяхме, ни говори за добре организиран цял един град“, допълват момчетата. Всички подчертават и отношението на арсеналските специалисти, както към преките им ангажименти, така и към самите курсанти: „Видяхме колко отговорни и всеотдайни в своята работа са хората на различните позиции, което е от огромно значение за успеха на компанията“.
Освен на площадка Казанлък, курсантите ще проведат и наблюдение на изпитване на авиационни боеприпаси на артилерийския полигон на „Арсенал“. „Момчетата и момичетата са много любознателни, проявяват интерес към всичко и е удоволствие да бъдеш техен ръководител от страна фирмата по време на стажа им тук“, каза инженер-конструкторът Николай Куцаров. Ръководители на групата от страна на учебното заведение са доц. д-р инж. Кольо Колев и доц. д-р инж. Стойко Стойков.
Само след месец на курсантите предстои полагането на държавен изпит по гражданската им специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“. А след като завършат висшето си образование, те ще бъдат най-новото попълнение офицери - инженер-лейтенанти, в Българската армия.