Красимир Дамянов: Мотивираме нашите ученици водещи да са мисленето и трудът

Красимир Дамянов е директор на ППМГ „Никола Обрешков“ в Казанлък. Член е на Коалицията „Алтернативата на гражданите“.

Роден е през 1971 г. Завършва ПМГ „Никола Обрешков“. През 1994 г. се дипломира като магистър по българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като учител по български език и литература в ПУ „Димитър Андреев“ и ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Казанлък. От 2007 до 2009 г. е старши експерт по български език и литература в Регионално управление по образованието – Стара Загора. От 2009 г. досега е директор на ППМГ „Никола Обрешков“. Четвърти мандат е член на Коалицията „Алтернативата на гражданите“, наследник на „Експерти за Казанлък“.

През 2021 година Казанлъшката математическа гимназия навършва 50 години. Реално първият й випуск е приет през 1971-ва, като заповедта за сформирането на гимназията е от 17 октомври 1970 година. До този момент е имало само математически паралелки. Първите две математически гимназии в България са създадени в Казанлък и Пловдив. За да се случи това точно в града на розите, огромна заслуга има учителят и първи директор на гимназията Кольо Горчев и целият новосформиран екип.

В ППМГ „Никола Обрешков“ в момента се обучават 671 ученици, 47 души е педагогическият състав. Средно на един учител се падат около 14 ученици, което е много голямо натоварване за преподавателите, но те се справят изключително успешно.


- Г-н Дамянов, започвате новата 2021 година с чудесна новина – спечелен е проект за нов корпус на Природо-математическата гимназия в Казанлък…

- В края на месец август 2020 година по инициатива на Община Казанлък се кандидатства по национална програма, свързана с подобряване на образователната инфраструктура в две направления – изграждане на нови училища и изграждане на нови корпуси към съществуващите сгради. Благодарение усилията на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, на заместник-кмета Лилия Цонкова, на началник-отдел "Проекти с външно финансиране" Кънчо Христов и на целия екип, с малка помощ от нашето училище, проектът бе подаден навреме и се оказахме една от малкото общини, които са включени в този проект. Целта е не само да се подобри образователната инфраструктура, но и да се премине към едносменен режим на обучение в училища, които нямат тази възможност поради намален сграден фонд. Идейният проект, който разработи Община Казанлък, изцяло удовлетворява нашите нужди, даже в много по-голяма степен от очакванията ни, и искам да изкажа искрена благодарност на Общината, че защити много достойно този проект.
Корпусът ще се намира върху парцел, който е общинска собственост, но се ползва от нашата гимназия, и ще бъде изграден съобразно вижданията на архитектите, най-вероятно от северната страна на съществуващата сграда, към игрището.


Красимир Дамянов с Христо Ибушев, изпълнителен директор на „Арсенал – 2000“ АД, и Янко Запрянов, директор „Технологично и иновационно оборудване" в “Арсенал“ АД, по време на откриването на Националния център по природо-математически науки, 12.09.2017 г.

Това е второто разширение на Математическата гимназия в Казанлък, след като тук бе изграден Националният център за природо-математически науки, което увеличава възможностите за обучение на учениците. Новият корпус е един прекрасен подарък за нашето училище в годината, когато честваме неговия 50-и юбилей. За съжаление, досега в историята на гимназията не бяха правени капиталови ремонти от такъв мащаб и за един къс период, благодарение отличната работа на Общината и на доброто взаимодействие с гимназията, се получиха добри резултати относно материално-техническата база. След инвестицията на Община Казанлък и Министерството на образованието нещата в нашето училище значително се подобриха по отношение материалното осигуряване на учебния процес. Убеден съм, че с изграждането на новия корпус сградният фонд ще бъде на висотата на успехите на колегите и на техните възпитаници.

- Математическата гимназия винаги жъне успехи в състезания от регионален, национален и международен мащаб. Тази година е малко нестандартна, заради пандемията от COVID-19. Какво се случва в тази по-особена ситуация?

- Не малко, много е особена тази година. За съжаление, сме изправени пред предизвикателства, които дори не сме и ги помисляли, че можем да ги преодолеем. От месец март 2020 година се въведе дистанционното обучение, имаше доста трудности, напасвания, но пък използвахме опита от края на миналата учебна година, за да стартираме в такава обстановка. Учителите, помощният персонал, администрацията, учениците работят много добре в тази ситуация. Естествено, има какво още да се желае. Но от друга страна, учителите са осигурени с електронни устройства, учениците имат персонални компютри или други преносими електронни устройства, раздали сме и на ученици лаптопи, които те могат да ползват вкъщи за дистанционното обучение. Към момента отзивите са нормални – т.е. има много доволни, има и такива, които не са чак толкова доволни. В крайна сметка, провежда се образователен процес, макар че не е на 100 процента, както е при една присъствена форма от гледна точка на това, че малко или много действа недисциплиниращо на учениците, както и за социализацията им. Но учебният материал се преподава, макар и вкъщи. Истината е, че който не учи в училище, не учи и вкъщи. Спорни са нещата. Но, както казва министър Вълчев, това е едно компенсаторно обучение. Нашето училище успя да се справи с присъствието на учениците -почти няма отсъстващи в учебните часове. Колегите преподават и получават много по-голям обем информация, защото трябва да проследят и обратната връзка. Така че – за тях натоварването е в пъти по-голямо, отколкото при присъственото обучение. Искам да им благодаря за това, че успяха бързо да свикнат с новия начин на работа, а училището осигури необходимата техника за дистанционния процес. Вероятно има и недоволни от тази ситуация – ученици и родители, това е нормално. Аз също съм родител и имам преки наблюдения. Мога да кажа, че колегите преподават не по-некачествено от присъственото обучение, но пък социализацията се губи. Важното е един човек да бъде в общност, за да съизмерва себе си с всички останали в една реална конкуренция. Няма какво да го крием, има ученици, които шмекеруват – преписват, подсказват си. Наясно сме с тези паралелни процеси, когато се правят класни, контролни, но всеки го прави за себе си… Учебният процес си върви по план за учебната година и всеки ученик трябва да учи за себе си, а не за оценката… Стремим се да мотивираме нашите ученици за това – не оценката да е водеща, а мисленето, знанията и най-вече трудът, който полагат, защото това е най-важното.

- Готови ли сте за новите предизвикателства за връщането на учениците от 7, 8 и 12 клас в училище и редуването на присъствено и дистанционно обучение, което се подготвя?

- Да, това е наистина още едно предизвикателство. И тази форма ще се проведе за първи път. В нашето училище имаше подобна ситуация, тъй като единични паралелки бяха в карантина, като се наложи при тях учителите да преподават дистанционно, а на останалите – да водят присъствени часове. Колегите се справиха перфектно. Педагогическият екип в нашето училище е изключително мотивиран, имаме и млади попълнения, които са много сериозни, дори са доста по-строги и по-изискващи от колегите с опит. Така че, духът се пази и се предава от поколение на поколение.

- Математическата гимназия традиционно е сред първите в региона и в България на състезания и по общ успех. Как стоят нещата в обстановка на пандемия? Какви резултати се отчитат?

- Състезания и олимпиади се провеждат, включително и на международно ниво. Съвсем скоро, през декември, Александър Проданов беше на международна олимпиада по физика и спечели сребърен медал.

ППМГ „Никола Обрешков“ - Казанлък

В такава ситуация резултатите не са от най-обективните, но това е компенсация за невъзможността да се срещат много хора на едно място. Като цяло в света и у нас резултатите не са такива, каквито на нас ни се иска. При едно национално външно оценяване в 10 клас ще бъдат оценени учениците, които в по-голямата част от първия срок са били на дистанционно обучение.
Действително нашето училище е със силни резултати на фона на останалите, но има още какво да се желае за повишаване знанията и уменията на децата. Тук оценките не се пишат лесно, но стават все повече случайно попадналите. Всъщност, има постъпили в 8 клас ученици, с които е необходимо доста да се работи. Не е масово, но има такива случаи и хубавото е, че в края на 10 клас те тръгват в своето развитие. Защото нашата цел е да развиваме техните способности. Пропуснати 3-4 години в прогимназиалния етап тук за 2 години се наваксват. Това създава доста колизии у самите ученици и техните родители, защото част от тях не са свикнали на дисциплина, на домашни работи, но за две години се стягат и започват да се развиват, което е от полза и за тях, и за нас като учители. Това е предизвикателство за нас, но в края на 10 клас виждаме добри резултати. Най-вече виждаме, че са започнали да се трудят.

Във всички учебни дисциплини нашата гимназия постига отлични резултати. Например, в олимпиадите през миналата година нашето училище е с най-сериозни постижения в областта в абсолютно всички дисциплини и в тази връзка сме с най-голям бюджет по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“. Ние сме първи в областта на състезания и олимпиади, така че се съизмерваме не само в областта, но и със сродните училища в страната. По статистика от зрелостните изпити може би нашето училище е в първата десятка на математическите гимназии в страната. Това е добре, защото ние сме с доста по-ограничен подбор спрямо областни центрове като София, Пловдив, Бургас, Варна… Казанлък е доста по-малък град. Миналата година бе страхотна за колегите и по химия, по физика, по биология, по гражданско образование, по български език и литература, по история, по английски език… По география, откакто работи Руслан Милев, областта се представя изцяло от наши ученици. По химия миналата година Казанлъшката математическа гимназия бе единственото училище в България, което класира за национален кръг ученици във всички възрастови групи… Почти няма предмет, в който да нямаме участници. Когато имаше спортни състезания, също се класирахме в различни дисциплини. Държим на всички фронтове…

- Във Ваши изказвания преди време изразявате притеснение, че нивото на образование у нас не е това, което бихте искали. Промениха ли се нещата?

- Ние сме от поколението, което бе възпитавано в едни други ценности. Моите учители и моите връстници сме свикнали на доста по-голяма дисциплина и на по-голяма отговорност спрямо сегашното поколение. От друга страна пък не сме свикнали с напредъка на света и с информационните технологии, които ни заливат, и може би тук се получава ценностното разминаване. Учениците днес имат по-друга дисциплина, по-различна от нашата. Ние обикновено в национален мащаб мрънкаме, че резултатите са ниски, че това не знаят, че онова не знаят, а, всъщност, те знаят много други неща, които ние не знаем. И, ако непрекъснато се обръщаме към миналото, ако го величаем или сълзим по него, не знам колко отнемаме от перспективата на настоящото поколение. Да не забравяме, че те, младите хора, също ще станат като нас, може би и те ще сълзят по тяхното време и се получава естественото нормално противопоставяне на по-стари с по-млади. Но независимо от желанията на поколенията преди нас, на моето поколение, светът се развива. Дали е в хубава или в лоша посока, времето ще покаже. Но това дава възможности на настоящото поколение да се изяви в области, в които ние не сме толкова добри и няма начин да станем. Убеден съм, че учениците от нашето училище са подготвени за един дигитален свят, с език, с умения в информационните технологии. Смея да твърдя, че са подготвени и по отношение на ценностната система. И най-важното, да умеят да преценяват кое е добро и разумно и да използват възможностите на тяхното време и свят. За мен като човек, като родител, учител и директор, най-важното е децата да мислят и много да се трудят. Защото, както казва учителят Теодосий Теодосиев, случаен неуспех може да има, но случаен успех няма.

- Вие сте четвърти мандат член на коалицията „Алтернативата на гражданите“, която е съставена на принципа на експертността в различни области. Какви предимства дава това?

- Ние сме в непрекъснат контакт и отлични взаимоотношения с членовете на коалицията. Имаме изключително взаимодействие с „Арсенал“ относно професионалните паралелки по специалността „Приложен програмист“, като г-н Николай Ибушев, г-н Владимир Чучумишев, г-н Добрин Драгнев ни оказват невероятно съдействие. Лично на мен в ценностно отношение тази коалиция много ми допада, тя не е като останалите на партиен принцип и това ми харесва. Има позитивизъм, а когато има проблеми, се мисли рационално и те се решават без излишно напрежение. Това е най-свободната коалиция, в която всеки може да изрази мнение, да го защити, да отстоява позицията си, няма такъв център, който да налага решение на свободната воля. Дай, Боже, и на национално ниво да се проектира такова обединение на експерти, които да защитават свободно своите тези. Така нещата значително ще се променят в България.