Коронавирусът "респектира" и ВиК инкасаторите. Ще ни смятат водата  по стари данни


Паниката и предприетите превантивни мерки, свързани със страха от коронавируса, промени и графика на отчианае и начина на работа за ВиК инкасаторите от областта.

На сайта на водоснабдителното дружество в Стара Загора е публикувано съобщение, от което става ясно, че "във връзка с регистрираните случаи на COVID – 19 /корона вирус/ на територията на България и предприетите от Правителството мерки за защита от вируса, уведомяваме гражданите, че фактурираните количества вода за градовете на територията на Дружеството, ще бъдат начислени на база предходен месец."

Потребителите със зазимени водомери по селата, обслужвани от ВиК ЕООД Стара Загора се приканват да ги подготвят за визуално отчитане на показанията от инкасаторите.

Изменението влиза в сила от днес, 10.03.2020 година, до промяна на обстоятелствата, става яасно още от съобщение на Ръководството на ВиК Стара Загора.