Конкурс за снимка обяви Община Казанлък

"Историческото наследство в моя град -2019 година". това емотото на фотоконкурса, който обявиха съвместно Местната комосия за борба срещу противообществените поряви на малолетни инепълнолетни и Община Казанлък.

Конкурсът има за цел да развива талантите на младежите в областта на фотографията и опознаването на историческото наследство в община Казанлък, както и чрез фотосите да бъдат показани различните гледни точки на любители фотографи по зададената тема.

Във фотоконкурсамогат да участват всички младежи до 29 годишна възрас,т от община Казанлък.


Срок за изпращане на снимките за конкурса: до 12:00 часа на 30 септември 2019 г.


Изпратените за конкурса творби ще се оценяват в две възрастови групи:

до 18 години и от 18 до 29 години.Всяка снимка, изпратена за конкурса ще бъде качена на Фейсбук страницата на МКБППМН Казанлък, като гласуването ще се извършва чрез харесвания.

За да се публикуват снимките, следва кандидатът, - фотограф да се „сприятели“ с профила на МКБППМН Казанлък във Фейсбук;

Регламентът на конкурса позволява да се гласува за повече от една снимка;

Снимките с най-много харесвания ще заемат първите места в съответната възрастова група.

Допълнително компетентно жури ще разгледа фотографиите и ще отличи най-добрите.

Гласуването ще продължи от 12,00 ч. на 01.09. 2019 г. до 12.00 часа на 30.09.2019 година;

Резултатите ще бъдат обявени на специална церемония на 11 октомври 2019 година в Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства, където ще се извърши и награждаването.Условия за участие в конкурса

- Снимките се изпращат като съобщение на фейсбук профила на МКБППМН Казанлък;

- Изпратените снимки следва да са авторски;

- Не се допуска монтаж;

- Не се допускат снимки с ксенофобско, расистко, политическо, религиозно и порнографско послание;

- Максималният брой на снимките, които може да се изпращат, е до 3 /три/;

- В кадрите задължително трябва да се виждат популярни и разпознаваеми места от сгради с историческа стойност, храмове и паметници на културата и други забележителности, намиращи се на територията на община Казанлък;

- Всяка снимка трябва да бъде придружена със следната информация: две имена на автора, години и телефон за връзка. Фотографиите трябва да имат заглавие и кратко описание с историята на въпросния обект.

Важно!!!

Авторско право:

С изпращането на снимките за участие в конкурса, участниците декларират, че са техни автори и/или са носители на авторското право над тях (чл. 5 от ЗАПСП). Организаторите приемат, че участникът, изпратил фотографията/те, е носител на авторското право и съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, разрешава разгласяването на произведението. Организаторите не носят отговорност при евентуално възникване на спорове, относно авторското право на участващите фотографии /изясняването на авторството на фотографиите е изцяло отговорност на участниците в конкурса/. Съгласно изискванията на чл. 13 от ЗАПСП, авторът на произведението е длъжен да осигури съгласието на изобразеното лице върху портрета.

С изпращането на фотографиите участниците разрешават правото на публично показване в съответствие с чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Организаторите гарантират спазването на авторските права, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗАПСП.