Към момента са подадени 2216 заявления за регистрация на розопроизводители и розопреработватели през кампания 2020 година в страната, съгласно изискванията на Закона за розата, съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на своя профил. Тя посети розов масив в град Клисура и проведе разговор с розопроизводители и с председателя на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България (ПАРБ) Христо Николов.

Най-много са заявленията в общините Карлово, Казанлък, Стрелча, Брацигово, Пещера, Панагюрище, Мъглиж и Хисаря. До момента комисиите са извършили идентификация на насажденията от маслодайна роза на 1686 заявителя. Това представлява 76% от всички постъпили заявления за регистрация. Проверките се извършват на място в присъствието на собственика на насажденията или на негов представител. Основната цел е да се установи видът на насажденията, колко от площите са засадени с Rosa damascena и колко с Rosa alba и да се запази качеството на българското масло.

По думите на земеделския министър, един от най-засегнатите сектори до момента е именно производството и преработката на розов цвят, който трябва да бъде подкрепен. Ще бъде предложено програмиране на мярка, която да бъде компенсаторна и бърза, за да могат средствата веднага да отидат при земеделците. Розопроизводителите ще могат да кандидатстват с Уникалния регистрационен номер (УРН) и Протокол от идентификацията на насажденията от маслодайна роза, издаден от Общинските служби по земеделие.

„Ще предложим на Европейската комисия по мярката да компенсираме разходите на стопаните за противоепидемични мерки, както и за намалени доходи от затворени канали за реализация на продукцията. Предвижда се чрез мярката COVID-19 розопроизводителите да бъдат компенсирани и заради свиване на пазара. С тези допълнителни средства ще се покрие значителна част от тази загуба“, допълва Десислава Танева.

След Клисура, тя бе в розоворната в павелбанското село Търничани, където се срещна с с Филип Лисичаров, заместник-председателя на УС на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика.