Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща от днес еднократната финансова помощ от 120 лева на хората с пенсии от 300 лева и 1 стотинка до 369 лева.
Средствата ще бъдат за 392 хиляди пенсионери като компенсация съгласно Закона за държавния бюджет. Крайният срок за разплащане по банкова сметка или в пощенски клон е 26 април включително.
Водещият критерий за предоставянето на финансовата подкрепа за хранителни продукти е само размера на изплащаната пенсия без значение от вида ѝ, обясни Людмил Димитров - главен експерт в социалното министерство.
Отчита се размерът на пенсията, сбор от пенсиите и добавките към тях. Нека хората да знаят, че добавката, която се изплаща в размер на 50 лв. месечно, няма да се взема предвид при изчисляване на дохода“.
НОИ е предоставил на Агенцията за социално подпомагане по служебен път информацията за правоимащите пенсионери.
„На хората ще се изплащат тези помощи, там, където получават пенсиите си и по начина, по който те получават пенсията си.
В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекци, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.