Местна структура на политическа партия „Възраждане“ бе учредена днес в Казанлък.
За създаването й пристигна лично председателят на партията историкът Костадин Костадинов.
Учредители на новата политическа структура в Казанлък станаха основно млади хора, радетели за възстановяване на солидарна България.

За лидер на новосъздането формирование бе избран учителят Димитър Пешев, а за негов заместник химикът Калин Калинов. Секретар на структурата ще е програмистът Яни Ташев.
ПП „Възраждане“ е сред новосъздадените политически партии у нас през последните 4 години към които има огромен интерес, и то основно от млади хора и патриотични запасни структури.

На парламентарните избори тази година партията спечели близо 38 хиляди гласа в национален мащаб, или 1,8% от всички действителни бюлетини.
Формацията бе единствената, която обяви, че няма да се възползва от правото на партийна сибсидия, в размер на близо 400 хиляди лева.
Сред основните цели на ПП „Възраждане“ са драстични мерки срещу престъпността, референдуми по всички важни въпроси,намаляване броя на депутатите наполовина, мажоритарна избирителна система, премахване на държавната субсидия за всички политически партии, отпадане на депутатския имунитет, наказателна отговорност за решения, взети от колективни органи, прекратяване на участието на страната ни във военни мисии и пренасочване на средствата за здравеопазване, закон против спекулата, премахване на ДДС за лекарства и книги, възраждане на българското село държавен фонд за подпомогане на българския селянин.