И по Нова година сме свили харча на ток

Според оперативните данни на EVN България, в периода 30 декември 2017 – 1 януари 2018 г. клиентите са консумирали общо 81 285 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези стойности са по-малки с 14 319 мегаватчаса спрямо потреблението в периода 30 декември 2016 г. – 1 януари 2017 г. Една година по-рано клиентите на EVN България са потребили общо 95 604 MWh. Същата тенденция се наблюдава и по време на Бъдни вечер и коледа. Данните на дружеството показват, че в периода 23 декември – 27 декември 2017 г. сме разходвали общо 144 115 MWh електроенергия или сме "навъртели" с 10 670 киловатчаса ток по-малко спрямо същия период на 2016 година. Тогава потреблението е било общо 154 785 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа в периода 30 декември 2017 – 1 януари 2018 г. е регистриран вечерта на 31 декември 2017 г., когато е бил 1704 MW (мегавата), сочат диспечерските данни на дружеството. За сравнение върховият товар за този период на 2016 г. е регистриран също на 31 декември и е бил 1858 мегавата.

По време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни сътрудниците на компанията са отчитали показанията на електромерите по редовен месечен график, спазвайки правилата за измерване. Консумацията на електроенергия при всеки клиент е индивидуална.

През зимата важно значение за потреблението на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:
• индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
• използва ли се в имота електроенергия за отопление
• външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
• брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището
• състояние на жилищната сграда/имот - налице ли са енергийноефективни мерки в сградата/имота
• вид и брой на използваните електроуреди, техният клас на енергийна ефективност и др.
Всеки клиент може периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

EVN България съветва своите клиенти да следят сроковете за плащане на консумираната електроенергия. Те са посочени в предишна фактура. EVN България напомня, че утвърденият месечен график за плащане на фактурите за електроенергия за отделните групи битови клиенти е както следва:
- за клиенти група I – от 10-то число
- за клиенти група II – от 17-то число
- за клиенти група III – от 24-то число
- за клиенти група IV – от 30-то число.