Няма да бъдат закривани училища, в които се обучават ученици по специалностите, включени в Списъка със защитените професии.
Това обяви в Казанлък министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той уточни, че учениците, обучаващите се в тези защитени специлалности ще получават и по- високи стипендии, а в самите училища ще се позволят и маломерните паралелки.
Новината идва само два дни, след като от МОн разшириха списъка със защитените специалности с още три. Към списъка бяха добавени специалностите електроника, електротехника и автоматика.


Просветният министър бе в Казанлък, като част от визитата си в област Стара Загора, където той се срещна с директори на училища и детски градини, за да обсъди с тях актуални проблеми на образованието в България.


В Казанлък той даде висока оценка на съвместната работа по отношение на образованието, между община, работодател и просветни институции, като оцени високо приноса за дуалното обучение на града.
Министърът високо оцени усилията на община и бизнес за създаването на Технически колеж в града, който да отговори на нуждите на бизнеса в района.
Пред журналисти Красимир вълчев призна и за т.н „проблемни ученици", които не посещават редовно училище и за сериозното предизвикателство за училищата със справянето с непосещаването на учебни занятия за част от учениците.
Като предприети мерки в тази посока от МОН и отделни училища, той посочи електронните дневници в училищата и камерите с визуално разпознаване.
Министърът Вълчев каза, че в тази посока ръководеното от него ведомство е предприело и мерки за контрол на педагогическия персонал, по отношение на коректното водене на присъствието на ученици в училище.
Просветният министър призна за съществуващи проблеми в Центъра за специализирана образователна подготовка в Мъглиж, като каза, че там се извършва проверка и предстои вземането на решения.


Министър Вълчев приветства идеята кадри на БАН, особено в сферата на математикаат и физиката да работятя и като преподаватели в българсикет училища, където има сериозен дефицит от точно такива учители. За решаване на проблема с недостига на педагози, МОН дава възможност иза придобиване на педагогическа квалификация от висшисти с технически специалности, където е и най- големият дефицит на преподаватели.
„Учителите в България трябва да вземат заплата над средната за страната", категоричен бе просветинят минисътр, като мотивира това с отговорните задачи, които учителството има пред обществото.
В замяна на тези по- високи заплати в МОН имали и съответни механизми за контрол, допълни просветният министър.


Три проблема, в търсене на съдействие е споделила по време на срещата с него кметът на Казанлък Галина Стоянова: задържането на ученици в реновирани изцяло училища в малките населени месат, нуждата от продължение на поректа за дуалното обучение и съдестиве в намиранете на сгради, които да опемат обучението на ученици от казанлъшките училища, които се обучават в двусменен режим. Това са ППМГ „ Никола Обрешков“ и СОУ „Екзарх Антим Първи“.
Ресурсът от допълнилните сгради и помещения е необходим, предвид изискването за обучение в едносменен режим в българските училища.