„Електронно обоняние” ще оценява розовото масло

Нови, бързи и високопроизводителни методи, наречени „електронно обоняние” за анализ, контрол на качеството и оценка автентичността на продуктите от маслодайни рози бяха представени в научния доклад на проф. Людмил Антонов от Института по органична химия при БАН. Той представи проекта „Автентичност и качество на ароматични продукти на български рози: бърза оценка чрез традиционни инструментални методи и „електронно обоняние“” на научната конференция, посветена на маслодайната роза, която започна на 10 май в Казанлък. Конференцията под наслов "Българската маслодайна роза и етеричномаслените култури - история, традиции, наука, икономика" е първото от поредицата събития в програмата на 116-ия Празник на розата в Казанлък. Тя е посветена на 150 години от създаването на Българската академия на науките и по естествен начин се вписва в празника, посветен на маслодайната роза.

Научното събитие е организирано от Регионалния академичен център в Казанлък. Той е един 16-те регионални центъра от Националната академична мрежа на БАН и получи много висока оценка за своята активна дейност в различни направления – образование, наука, култура.


В двудневния научен форум са включени още докладите „Българското розово масло – уникален етнофармакологичен ресурс“ с лектор доц. Милка Милева от Института по микробиология при БАН,, „Медицински видове от българската флора, съхранявани в колекцията на ИРГР – Садово, и възможности за тяхното практическо използване“ – лектор доц. Катя Узунджалиева, „Изследователски програми и постижения на Института по овощарство – Пловдив” с лектор проф. Заря Ранкова. Гл. Ас. Ана Добрева от Института по розата ще представи доклада „Постиженията на ИРЕМК в селекцията на ароматни и медицински растения“. Проф. Гарабед Минасян от Института за икономически изследвания при БАН ще изнесе лекция на тема „Регионалната икономика – от биоземеделието до индустрията“, а д-р Косьо Зарев ще представи „Празникът на розата в Казанлък – фестивал на традициите, обичаите, културата, аромата и настроението”. От Казанлък в програмата е включен още един доклад - „Принос на розовата култура във външната търговия на България 1879-1944“на д-р Момчил Маринов, директор на ИМ „Искра”.

Специални презентации бяха направени от инж. Владимир Чучумишев, координатор на РАЦ-Казанлък, общински съветник от "Експерти за Казанлък, и от доц. Ганка Баева, директор на ИРЕМК-Казанлък. Приветствия към всички присъстващи учени и гости на форума поднесоха кметът на община Казанлък Галина Стоянова и проф. Петър Петров, главен координатор на Националната академична мрежа при БАН. Сред официалните лица бе и проф. Мая Игнатова, заместник-председател на Селскостопанската академия.