32 двойки царски орли стигна у нас бройката на птиците, които са застрашени в световен мащаб. Нови три двойки откри екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в началото на март в района на град Сливен. С тях броят на всички двойки в страната нарасна от 29 на 32, което е рекорд за последните 20 години. За сравнение, през 2000 г., когато започнаха активните дейности за опазване на вида, броят на известните гнезда бе едва 7.

Районът на Сакар приютява десет двойки, което го прави най-важното място за гнездене на царския орел в България, след него се нарежда районът на Сливен с осем двойки.

В периода 2013-2018 г. Електроразпределение Юг (част от EVN) и БДЗП реализираха проект „Живот за царския орел“. В рамките на проекта, бяха обезопасени 2340 електрически стълба със защитни изолации, 42 km въздушни електропроводи, които представляват 126 km проводници, бяха подменени с изцяло изолирани – т. нар. ПАС система. Положени бяха 43 km подземни електрически кабели, които заменят близо 70 km опасни за птиците въздушни електропроводи.

Изолирани и обезопасени въздушни електропроводи на EVN (т. нар. ПАС система)

До скоро основната заплаха за младите царски орли бе смъртността от контакт с проводниците при кацане върху необезопасени електрически стълбове. Тази заплаха беше премахната в повечето от най-важните за вида райони благодарение на проект „Живот за царския орел“. Новите двойки птици в момента ремонтират гнездата си, а мониторингът на другите двойки продължава.