Нов автомобил получи екипът на Домашен социален патронаж - Казанлък. Колата е с пет места и товарно отделение, с добра проходимост, което улеснява достигането до по-трудно достъпни места.
Към момента общо 315 души са потребители на социалната услуга за територията на цялата община. Те са хора в пенсионна възраст или инвалиди, които получават всеки ден от понеделник, до петък топъл обяд до дома.
За други 145 възрастни хора Социалният патронаж предоставя „Патронажна грижа +“, чрез която потребителите получават санитарно-медицинско обслужване на територията на цялата община.
Новата придобивка ще осигури по-бърза и по-качествена услуга за всички потребители на Домашен социален патронаж. Средствата в размер на 56 000 лева са предвидени в общинския бюджет за този вид подпомагане през 2022 година.