Един от отличителните символи на град Казанлък и поздравителен адрес бяха връчени на директора на ПГ „Иван Хаджиенов” Мариана Демирева от кмета на общината Галина Стоянова. Наградата се връчва по случай личния празник - кръгла годишнина на Демирева, и за успехите, които Механотехникумът постигна под нейно ръководство.

„Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ е училище – образец и Вашият принос за това е огромен!“, каза в поздравлението си кметът. Тя подчерта ролята на Мариана Демирева за поставяне началото на дуалното обучение в България. Механото бе първата професионална гимназия, въвела дуална форма на образование у нас, за което получи специална награда.

Мариана Демирева е член на "Експерти за Казанлък".