Депозитите на домакинствата изпреварват по ръст кредитите

Същата е тенденцията и при депозитите за бизнеса

В края на февруари 2021 депозитите на домакинствата са 62.460 млрд. лв. Те се увеличават с 11.3% спрямо същия месец на 2020. В същото време кредитите за домакинствата са 25.770 млрд. лв., като спрямо февруари '2020 се увеличават с 6.3%. Това сочат данни на БНБ. Депозитите на неправителствения сектор са 94.975 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12%.

Депозитите на нефинансови предприятия са 29.278 млрд. лв към края на февруари т.г. В сравнение със същия месец на 2020 те се увеличават с 13.3%. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 13.9% на годишна база през февруари 2021 и в края на месеца достигат 3.237 млрд. лв.

В края на февруари 2021 кредитите за неправителствения сектор са 65.901 млрд. лв. Те се увеличават на годишна база с 4.1%, а тези за нефинансови предприятия нарастват с 2.6% и в края на месеца достигат 35.801 млрд. лв.

Жилищните кредити са 12.172 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.3%. Потребителските кредити възлизат на 12.057 млрд. лв. и се увеличават с 4.8% спрямо февруари 2020.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.330 млрд. лв. в края на февруари 2021. В сравнение със същия месец на 2020 се увеличават с 4.4%.

Източник: Economy.bg