На 9 май 2019 г. "Арсенал" АД отваря за четвърти път врати за средношколците в Казанлък в специалния Ден на бъдещето.

Казанлъшките ученици ще имат възможност да се запознаят с модерно оборудване и технологични линии в машиностроенето,със съвременни средства и технологии за създаване на промишлени продукти, както и с работни условия, отговарящи на високи стандарти. Те ще могат да контактуват непосредствено с водещи специалисти на най-голямото машиностроително предприятие в България, да зададат въпроси и да получат отговори по теми, касаещи фирмата.

Всичко това ще даде на младите хора актуална представа за „Арсенал” АД, за направените инвестиции през последните години и за възможностите, които се предоставят на служители и специалисти.

"Надяваме се, че предизвиканият интерес ще е от полза за голяма част от учениците в Казанлък за професионалното им ориентиране както в учебният процес, така и при избора на работа", убедени са в "Арсенал" АД.