Да почистим велоалеята за Овощник!

С тази инициатива провокират гражданското съзнание и отношение на казанлъчани и жителите на околните населени места, настоящи и бъдещи колоездачи, доброволци и активни граждани, от Сдружението с нестопанска цел "Резонанс" в града на розите.

Младежите, членове на Сдружението търсят сподвижници за намерението си да се почисти велоалеята към Овощник, с цел след това да се положи нова асфалтова настилка, изгради повторно и поднови велоалеята, за да се използва от всички.

Средства за новото изграждане на велоалеята ивучастъците, в които вече еразрушена, са осигурени.

Акцията по почистването на велоалеята е в неделя, 24-ти март от 10:00 ч. до 13:00 часа.

Сборният пункнт за желаещите да се включат в почистването е ул. "Изгрев" - автобусната спирка до СБА.

Планирано еда се почисти цялостно участък от един километър .

Повече информация доброволците могат да получат на тел. 0896735867