За него казват, че е двигател за проекти, решения, предложения в Общинския съвет. Приема това определение с усмивка, защото се чувства по-скоро част от обществото, от хората, с които всеки ден се разминава по улиците. Това, което го отличава обаче е, че ежедневно пренарежда ангажиментите си и отделя част от свободното си време за общия интерес на казанлъчани. За да решава проблеми и да реализира желанията на съгражданите си. Като част от групата на Експерти за Казанлък, Цветан Шиков оглавява най-дейната Комисия в Общинския съвет – тази по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт.
Говори с еднаква страст както за постигнатите резултати, така и за несвършената работа. Еднакво силно го впечатляват както големите проекти на общината, за които е работил усърдно, така и малките проблеми, с които в ежедневието се сблъсква заедно със своите съседи и съграждани.


Големият му личен успех и успех за групата Експерти за Казанлък е актуализацията на Общия устройствен план на град Казанлък, за чието проектиране и приемане лично Цветан Шиков настояваше още при създаването на непартийната листа през 2008 г. „Черешката на тортата в работата на Комисията, която председателствах в Общинския съвет през мандата 2011-2015 г., е одобрената актуализация на Общия устройствен план. Наред с него, от голяма значимост е приемането на Общия устройствен план за Културно-историческото наследство на „Долината на тракийските владетели” и „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие” – Казанлък 2020”, изтъква Шиков и разяснява значимостта им – благодарение на тях градоустройствената основа на общината ще бъде гарантирана следващите 15-20 години, ще е ясно кой къде и какво може да строи, ще се сложи край на хаоса и неудобствата, ще има основа за привличане на сериозни европейски средства. Одобреният Общ устройствен план на „Долината на тракийските владетели”, който включва и землищата на язовир Копринка, селата Дунавци, Шейново, Г. Дряново, градовете Крън и Шипка, ще има изключително важна роля за развитието на туризма в общината.
По думите му още в началото на века е имало заложени проекти, съобразени с приетия през 2001 г. Общ устройствен план на гр. Казанлък, но заради партийни конфликти и политически уговорки в Общинския съвет, редица добри идеи не са се случили.
„С тези градоустройствени планове, реализацията на предстоящите инвестиционни намерения ще се случват на законова основа. Тази бъдеща реализация стана възможна благодарение на диалогичността и разбирателството, които Експерти за Казанлък наложихме в Съвета. Иначе каузите бяха загубени“, категоричен е Шиков.


„За разлика от политиците, Експерти за Казанлък сме трезви в преценката за свършената работа и оставащите задачи. Въпреки че свършихме доста работа, има още много какво да се постигне през следващия мандат”, казва Шиков и допълва: „Времето не ни стига и това е основният ни проблем“.
Като пример за конструктивността на състава на Общинския съвет през мандата 2011 – 2015 г. той посочва решаването на въпроси, отлагани от 1991 г. С активното участие на групата Експерти за Казанлък е решен въпросът със строителството на православен храм в кв. „Изток” и отреждане на самостоятелен урегулиран поземлен имот на територията на гробищния парк в Казанлък. С решение на Общински съвет бе изпълнено искането на Старозагорската Митрополия и земята на тези урегулирани поземлени имоти беше безвъзмездно прехвърлена в нейно владение. С това се създадоха условия параклиса в гробищния парк на Казанлък да бъде осветен и да започне проектиране на православен храм в кв. „Изток”.


През предстоящият мандат 2015 – 2019 г. на Общинския съвет усилията на групата съветници Експерти за Казанлък ще бъде насочена към реализацията на канализационния колектор от гр. Шипка до завода в с. Шейново. Новите канализационни системи на с. Шейново, с. Хаджидимитрово и гр. Крън ще се включат в съществуващия канализационен колектор от завода в с. Шейново (собственост на „Арсенал” АД) до канализационната система на Казанлък.
Съгласно приетото проектно предложение по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население на населените места от 2000 до 10 000 е.ж.” предстои бъдещите канализационни ситеми на селата Енина, Копринка и Бузовград да бъдат заустени в локални пречиствателни съоръжения.
Експертът е убеден, че с подкрепата на казанлъчани за Експерти за Казанлък, ще се гарантира, че в следващия Общински съвет ще се постигнат още по-добри резултати. „Ние пренесохме диалога, разглеждането и изготвянето на решенията в комисиите. Там Експерти хвърлихме много усилия. В работата обаче никой не ни е противоречил, защото всички виждаха, че работим за неоспоримото добро на Казанлък. Последният мандат на Общинския съвет няма база за сравнение с предходните. Едно време се правеха сесии, които започваха в неделя от 21 часа вечерта след разговори зад кулисите, имаше договорки зад гърба ни… Но вече няма такива неща, работата е чиста и прозрачна и това е факт благодарение на общите усилия и цели“, разказа Шиков.


Кандидатът от листата на Експерти за Казанлък изрази увереност в разширяването на присъствието на непартийната група в бъдещия Съвет. „След 8 години в обществения живот на община Казанлък, вече е ясно, че преследваме чисти цели. Поразчу се за работата и принципите на Експерти за Казанлък и този, който може и иска да мисли, може да направи преценка и правилен избор”.
На база опита, който има, Шиков не си прави илюзии, че дейността в бъдещия Общински съвет ще върви лесно. „Общинската работа не е шега работа, не винаги минават лесно предложенията, независимо колко добри са те. Винаги има други интереси, други цели, понякога не толкова чисти. Мисля, че ако Експерти пак сме силна група в Съвета, ще се справим с опитите за прокарване на частни и корпоративни интереси. Защото ако се получи един пъстър Общински съвет с много партии и групички, няма да има овладяване и ще настъпи хаос“, казва още Шиков и завършва с оптимизъм и убеденост, че казанлъчани ще погледнат сериозно на листата на Експерти, в която „всеки си е свършил работата” и ще я подкрепят силно на предстоящите избори.