Чакаме по 1,6 млн. на ден от ТОЛ системата. Градят я българи, поляци, испанци и италианци

Избран е изпълнител за изграждането на ТОЛ системата по българските пътища, съобщават от Пресцентъра АПИ /Агенция пътна инфраструктура/.

С решение на Председателя на УС на АПИ това е КОНСОРЦИУМ “КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС”, в състава на който са включени „КАПШ ТЕЛЕМАТИК ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София; „КАПШ ТЕЛЕМАТИК СЪРВИСИЗ“ ООД, гр. Варшава, Полша; „КАПШ ТРАФИККОМ“ ЕООД, гр. Милано, Италия и „КАПШ ТРАФИККОМ ТРАНСПОРТЕЙШЪН“ ЕАД, гр. Мадрид, Испания

Провеждането на процедурата по избор на изпълнител за изграждането на ТОЛ системата отне повече от 1 година и 5 месеца, в следствие на серия от неоснователни жалби. Въпреки забавянето, големият обществен и национален интерес доведе до успешното провеждане на този етап от процедурата изграждането на ТОЛ системата започва,допълват от ведомството.
Изграждането и въвеждането в експлоатация на ТОЛ системата ще доведе до възможност за въвеждане на справедлив метод за таксуване, при който тези които повече използват, амортизират и натоварват РПМ ще заплащат повече.
Съгласно условията в процедурата системата ще започне работа в края на 2018 и ще доведе до приходи от пътни такси над 660 млн. лв, което се равнява на близо 1,6 млн. лв на ден.
Обхавата на ТОЛ системата, ще бъде определен след експертен дебат и политическо решение и се очаква да обхване между 50-55% от републиканската пътна мрежа, като в това се включват 100% от магистралите и пътища I и II, които ще подлежат на пътно таксуване, докато пътищата от III клас ще бъдат изключени и безплатни.
За отделните видове пътища ще има различно таксуване, като това ще бъде определено след решение на Министерски Съвет.