75 926 361 лева е рамката на общинския бюджет за 2021 година, която бе предложена за обществено обсъждане на 19 януари. Спрямо 2020 година увеличението е 8 930 000 лева, като основно увеличението е от делегираните държавни дейности и от двата преходни остатъка. При значително намалена приходна част през 2021 г., в бюджета на Община Казанлък е запазена заетостта във всички звена, с увеличение на работните заплати с 10%.

Според заместниик-кмета по бюджет и финанси на Община Казанлък Драгомир Петков, бюджетът е социално ориентиран и не се предвижда увеличение на данъчната тежест.

Продължава Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери от 500 лева за новородено дете. През 2020 г. от програмата са се възползвали 187 деца. За 2021 г. за програмата са заделени 150 000 лева.
105 хиляди лева са предвидени в новия бюджет за финансово подпомагане на медицинските работници на първа линия в COVID-отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“.

Продължава финансовата подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми, за което в проекта за бюджет за 2021 година са заложени 30 000 лева. По Програмата „Инвитро“ Община Казанлък работи вече осма година и са родени 20 деца.

10 хиляди лева са предвидени за скъпоструващи операции на нуждаещи се, с решение на Общински съвет – Казанлък.

20 000 лева са заложени за млади лекари - специализанти, медицински сестри и акушерки в общинската болница. По думите на заместник-кмета по социалната политика Ахмед Мехмед, в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” работните заплати на медиците са увеличени от 1 ноември 2020 година с 10%, като и през 2021 година ще има увеличение.

За първи път са включени във финансовата рамка на Общината и 10 000 лв. за здравна профилактика в детските градини в Казанлък. В първия етап ще бъдат обхванати децата в детските градини, а в следващите етапи се обмисля новата програма да достигне до социално-значими заболявания, информация за лекарствена употреба с издаване на лекарствен справочник.

Сред приоритетите през 2021 е ремонтът на ДКЦ „Поликлиника – Казанлък”, който стартира. Предстои полагане на топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел.инсталация и осветителни тела в общите части на сградата. Дейностите ще бъдат изпълнени по Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника - Казанлък“, финансиран от Националния доверителен екофонд. Общата стойност на проекта – 804 008.41 лв. с ДДС, от които безвъзмездна помощ 680 762.18 лв. с ДДС плюс съфинансиране от общинския бюджет. В проекта за Бюджет 2021 на Община Казанлък са планирани средства в размер на 120 000 лв. за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството.

Продължават и проектите за Интегрирания градски транспорт, Етап II, както и за създаване на Детска академия в село Розово. По Инвестиционната програма ще продължи асфалтирането на улици, изграждането на тротоари, ремонт на четвъртокласната пътна мрежа.

Започва и изграждането на пешеходна зона по проекта за Ларго на Казанлък, за което са предвидени 310 000 лева. Новата пешеходна улица ще продължи ул. „Ген. Скобелев“ до Поликлиниката. Обособяването на нови социални и културни пространства в района ще даде възможност за създаване на нови паркоместа, запазване на съществуващите здрави дървета и засаждане на близо 300 нови, оформяне на зони за отдих, специален режим за преминаване на специализираните медицински автомобили и регулация на движението в час пик.

За Програмата за облагородяване на междублоковите пространства в бюджета на община Казанлък за 2021г. са предвидени 500 000 лв. До момента по нея има подадени 8 заявления от Сдружения на етажната собственост за облагородяване на пространства, за изграждане на паркоместа, за озеленяване в различни квартали на града.

60 000 лева са предвидени за изграждане на фермерския пазар в Казанлък.

Планът на разходите по кметства по населени места е увеличен със 107 000 лева. Те са изцяло за дейности по преценка на кметствата, извън текущите разходите за поддръжка, които Община Казанлък заплаща всяка година. Заложено е и увеличение на възнагражденията на кметовете на населени места с 15%.

Според председателя на Общинския съвет Николай Златанов, създадена е Комисия от експерти и представители на Общината и Общинския съвет относно изчисляване на такса-битови отпадъци през 2022 година, когато ще бъде променен начинът за определянето й.

Председателят на СРС на КТ „Подкрепа” Цветанка Пискова изрази подкрепа за Бюджет ‘2021, предложен от кмета Галина Стоянова и нейния екип, и подчерта, че е воден конструктивен диалог между общинското ръководство и синдикатите. „Ние сме удовлетворени като синдикати, защото в диалога са необходими компромиси и в диалога се постигат договорености”, каза още Пискова.

Председателят на КНСБ в Казанлък Николай Маринов също изрази удовлетворение от постигнатото в разговорите между синдикати и общинско ръководство.