Това е с над 370 млн. евро повече от 2015 г., по данни на новият годишен доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение, цитирани от вестник "Труд".

Българската военна промишленост е в небивал възход, наши фирми са изнесли оръжие и снаряжение за 1 015 310 105 евро през 2016 година. Най-голямата част от износа е за Ирак, Саудитска Арабия, САЩ, Афганистан и Индия.

Най-голямата част от износа е за Ирак, Саудитска Арабия, САЩ, Афганистан и Индия. Това затвърждава тенденцията от 2015 г., когато на първите места бяха Ирак, Саудитска Арабия, Индия и Афганистан. Комисията, която е към министъра на икономиката, издава разрешенията за износ на оръжие.

Право да изнасят имат фирмите, получили лиценз от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, ръководен от министъра на отбраната. При това те трябва да имат сертификат за краен получател от съответната страна - купувач, гласят правилата. В двете структури влизат експерти от МИ и МО и от службите.

По силата на европейските регламенти комисията е длъжна да публикува годишни доклади, посочващи стойността на износа, реализиран към всяка една държава, както и категорията на изнесените продукти, свързани с отбраната, без да дава информация за конкретните фирми и сделки.


Източник: http://epicenter.bg