В България расте броят на новопостроените къщи, вилите и сградите от смесен тип, показват данните на Националния статистически институт за първите три месеца на 2021. В същото време новопостроените жилищни кооперации намаляват.

По предварителни данни на НСИ броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. е 925, а новопостроените жилища в тях са 4 011. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са със 133 повече, или с 16.8%, а жилищата в тях нарастват с 208, или с 5.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.6%), следвани от жилищните кооперации (18.1%).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 79.2%, с тухлена - 16.9%, с друга - 3.4%, и с панелна - 0.5%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив - 131 сгради с 433 жилища, и Варна - 118 сгради със 764 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.6%), следват тези с три стаи (37.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.2%.

Източник: Economy.bg