Само двама са конкурентите за обявения конкурс за началник-отдел „Култура и туризъм“ в Община Казанлък, става ясно от официалния сайт на Общината.
Срокът за подаване на документите и концепциите за управление на ресора от кандидатите изтече на 20-ти януари.
До финалния етап на конкурса- защита на концепцията за стратегическо управление в областта на културата и туризма са допуснати Ваня Пашова- досегашен врид началник на отдела и Величка Гочева.

Почти в целия предходен мандат на общинската администрация, Пашова бе врид. началник, след като спечелилият предходния конкурс за началник-отдел " Култура и туризъм" художникът Росен Дончев напусна поста, половин година след като го зае, след конкурс.

Общо 4 кандидата са подали документи за позицията, но двама от тях- Диана Георгиева Кирилова и Цветелина Станкова Милева не са допуснати до следващия етап на конкурса с мотива, тъй като не отговарят на изискването за 4 години трудов и / или служебен/ стаж в сферата на професионалната област.
Председател на конкурсната комисия, която ще оценява концепциите на двете кандидатки е началникът на кметската канцелария Сребра Касева.


Ясни са вече претендентите и за останалите обявени в начолот на този месец конкурси за ръководни общински позиции:
За началник- отдел „Икономика по управление на собствеността “ в общинската администрация на Казанлък кандидатите са двама: Диана Георгиева Кирилова и Даниела Недялкова Колева. И двете са допуснати до защита на концепциите за управление на ресора.


Двама души са подали документи за началник отдел „Социални дейности“. До защита на концепция е допусната обаче само една от кандидатките- Стела Илиева Стойкова.
Другият кандидат- Диана Георгиева Кирилова не е допусната, с мотива, че не отговаря на изискването за 4 години трудов и / или служебен/ стаж в сферата на професионалната област.

Само един е кандидатът за началник-отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“. Това е Владислав Лилков Кехайов.

Защита на концепциите за управление на ресорите от кандидатите да ги оглавят, ще са в различни часове на 4-ти февруари, в сградата на Община Казанлък.

Към момента няма обявени кандидати за последния конкурс от обявените конкурсин процедури от кмета на общината Галина Стоянова.
На официалния сайт на Община Казанлък няма публикуван списък с имената на кандидатите за началник –отдел “Устройство, планове, проектиране и кадастър”.


20-ти януари бе срокът за подаване на документи за конкурсите.


7 дни по-късно е срокът за обявления на допуснатите и недопуснати кандидати до тях.

До средата на февруари ще са ясни имената на новите началник-отдели в общинската администрация на Община Казанлък.